Łatwy zarobek

Lis 16, 15 Łatwy zarobek

Ludziom wydaje się, iż zarobienie wielkich pieniędzy to bardzo prosta rzecz. W końcu niemal codziennie dowiadujemy się o tym, iż ktoś wygrał wielkiego sumy pieniędzy. Niestety, zdarza się to jednak bardzo rzadko, toteż lepiej polegać na sprawdzony sposób zarabiania. Własny biznes to najlepszy pomysł, gdyż stajemy się swoimi własnymi szefami! Prawo rynku i ekonomia pokazuje, iż mamy szansę osiągnąć sukces pracując tylko i wyłącznie na siebie! Finanse mają to do siebie, iż nie kierują się emocjami, bądź sentymentami. Liczą się tylko liczby, które przemawiają w najdosadniejszy sposób. Nie warto wierzyć więc w „magiczne” sposoby zdobycia pieniędzy, bądź wyczekiwać wielkiej wygranej i spadku po nieznanych krewnych. Czas zakasać rękawy i podjąć ryzyko na własną rękę, gdyż tylko w ten sposób mamy szansę stać się kimś. Zatrważająca liczba osób wciąż nie potrafi sobie przyswoić owej potrzebnej wiedzy, dlatego też mamy wspaniałą okazję do spróbowania swoich sił. Odpowiednia nisza rynkowa to przecież gwarancja udanego interesu. Dobrym pomysłem jest znalezienie jej jak najszybciej. A inne sposoby zarobku? Cóż, zawsze pozostaje nam giełda, która jednak w rażący sposób przypomina jednak grę w rosyjską ruletkę. Nigdy nie wiadomo, czy nasze inwestycje okażą się korzystne i czym nie stracimy pieniędzy przy najmniejszym potknięciu. Łatwy, bezproblemowy zarobek to tylko mit, zaś uczciwa praca staje się nader często podstawowym składnikiem sukcesu.

read more

Media

Paź 13, 15 Media

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku najbardziej popularne były gazety i czasopisma, radio również miało duży udział w rynku a telewizja dopiero raczkowała. Wydania papierowe gazet były głównym źródłem informacji dla społeczeństwa. W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami prawdziwego przełomu. Na czele mediów są teraz telewizja i internet. Reklama puszczana w przerwach najpopularniejszych programów telewizyjnych sporo kosztuje, ale dociera ona do bardzo szerokiej widowni i jej przekaz jest bardzo silny. Każda duża telewizja w Polsce ma własną redakcję wiadomości i swój program informacyjny w godzinach szczytu. Szybki rozwój internetu i szeroka jego dostępność bardzo go spopularyzowały. Nikt teraz sobie nie wyobraża życia bez dobrodziejstw internetu, w którym możemy znaleźć odpowiedź na najróżniejsze, nurtujące nas pytania. Dzisiejsze media są niezwykle silnie oddziałujące na swoich odbiorców, co coraz bardziej wykorzystują reklamodawcy, starając się sprzedać swoje produkty. Marketing już od bardzo dawna jest dźwignią napędzającą handel.

read more

Doskonalenie systemu BHP

Maj 17, 13 Doskonalenie systemu BHP

Obecnie podejmuj się próbę oceny efektywności zarządza­nia zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. Już pierwsze wyniki wskazują, że dobre zarządzanie zasobami ludzkimi jest w tym kontekście potrzebne i opłacalne.
Doskonalenie i wspomaganie wdrażania w przedsię­biorstwach skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to podstawowy cel prac. Opracowano wówczas normę PN-N-18001 czyli systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma wymaga ogólnych zasad oceny ryzyka zawodowego, ujętych w projekcie normy krajowej PN-N-18002 systemów zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Z myślą o doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzone są obecnie badania nad wdra­żaniem programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych i promowaniem działań w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, w tym tych realizowanych w ramach bezpie­czeństwa i higieny pracy. Badania potwierdziły, że podejmowanie takich działań może znacząco przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i jakości życia w pracy.

read more

Badania CSR

Maj 17, 13 Badania CSR

Brak istotnej statystycznie zależności między wdrażaniem działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach z systemami zarządzania bhp (przy czym należy pamiętać, że pod pojęciem „systemu zarządzania bhp” rozumie się tutaj sfor­malizowany system zarządzania, dopasowany do wymagań zawartych w normach i certyfikowany) i bez takich systemów nie oznacza jednak braku wpływu zarządzania bhp na wdrażanie takich działań. Świadczy o tym, wynikająca z badań, silna i istotna statystycznie korelacja zintegrowanego wskaźnika zarządzania bhp, wykorzystywanego do oceny zarządzania bhp ze wskaźnikiem wdrożenia działań w zakresie odpowiedzialności społecznej, zarówno CSRB, jak i CSR.
Na ogół działania odpowiedzialne społecznie w przedsiębiorstwie są realizowane w kilku ob­szarach równocześnie, o czym może świadczyć fakt, że zdecydowana większość współczynników korelacji pomiędzy wskaźnikami CSR1-CSR9 jest istotna statystycznie, a także fakt istnienia istotnych statystycznie korelacji pomiędzy tymi wskaźnikami a wskaźnikiem ogólnym CSR.

read more