Wiedza i życie

Gru 01, 15 Wiedza i życie

Chyba każdy człowiek chce być szczęśliwy. Jednym ze składników tego szczęścia jest zapewne posiadanie dobrej pracy i zarabianie pieniędzy. Czyli tzw. kariera jest w zasadzie najważniejsza. Czym ona jest? Na karierę składa się bardzo wiele czynników. Wydaje się, że jednym z podstawowych jest edukacja. Patrząc chociażby na współczesnych młodych ludzi, można zauważyć, że wielu z nich bardzo chce uzyskać tytuł magistra i legitymować się dyplomem. Wiadomo jednak, że sam dyplom to jeszcze nie jest wiedza. Ona może stanowić tylko punkt wyjścia, a młody człowiek powinien nabywać w trakcie uczenia się również kompetencje.
Edukacja daje nam tzw. podstawowe umiejętności. Ale to nie wszystko, czego potrzebujemy. Ostatnio wiele się mówi o tzw. kompetencjach miękkich, dzięki którym każda kariera może rozwijać się szybciej. Kompetencje miękkie to zestaw umiejętności umożliwiających chociażby pracę w grupie. Człowiek bowiem osadzony jest w społeczeństwie. Z reguły większość zawodów to praca w zespole. Jeżeli nie umiemy dogadać się z innymi ludźmi, to żadna wiedza nam nie pomoże. Można mieć ogromne kompetencje zawodowe, a nie potrafić pracować z ludźmi, Tego właśnie nie potrafi dać nam edukacja.
Dlatego też trzeba starannie weryfikować to, czego nauczyliśmy się w szkole i na studiach i dopasowywać nasze umiejętności do sytuacji. Tylko taki sposób funkcjonowania może dać nam szansę na odniesienie sukcesu. Ten sukces każdy z nas definiuje inaczej. Jednak dla wielu ludzi jest to właśnie kariera, na której ścieżkę chcemy wejść jak najszybciej. Ale tylko od nas samych zależy, czy nam się to uda.

read more

Wiedza z Internetu

Lis 25, 15 Wiedza z Internetu

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, dostęp do wiedzy wysokiej jakości ograniczał się do szkoły, książek i audycji lub programów popularnonaukowych. Dziś, w dobie Internetu nasza wiedza może być poszerzana za pomocą tego fascynującego medium.

Internet to globalna sieć komputerowa, dająca dostęp do praktycznie każdego zakątka świata. Ze względu na swoje znaczne rozproszenie, panuje w niej niezwykły szum informacyjny. Aby nasza edukacja z jej użyciem była skuteczna i wartościowa merytorycznie, należy dokładnie selekcjonować źródła informacji. Punktem zaczepienia są encyklopedie internetowe, których przedstawicielem jest znana wszystkim Wikipedia.

Wikipedia jest encyklopedią tworzoną przez entuzjastów – wikipedystów. W większości są to osoby anonimowe, które dodają i poprawiają zawarte w niej informacje. Jest też pewna grupa osób – profesjonalnych redaktorów – która zajmuje się kontrolowaniem wprowadzanych zmian.

Powyższa struktura jest zarówno wadą jak i zaletą Wikipedii, bo o ile wiedza w niej zawarta na tematy ściśle techniczne, jest bardzo wysokiej jakości, to obszary dotykające polityki i religii, nie są wolne od informacji nieaktualnych czy wręcz internetowego wandalizmu. Używając Wikipedii, dobrze jest zweryfikować zgodność treści artykułu z zawartością źródeł, których wykaz jest pod nim, jak i sprawdzić jakość samych źródeł.

W przypadku Wikipedii duże znaczenie ma język, w którym ją przeglądamy. Pomimo dużych starań wikipedystów, polska wersja encyklopedii przedstawia się nader ubogo w porównaniu z wersją angielską. Jeśli chcemy uczyć się głównie z Internetu, bardzo przydatną umiejętnością jest właśnie znajomość języka angielskiego. Jest to na tyle uniwersalny język, że pozwala porozumieć się praktycznie na całym świecie.

read more

Wiedza

Lis 25, 15 Wiedza

Dzieci są dla nas naszym największym skarbem i radością. Od pierwszego dnia ich życia chronimy je i chcemy dla nich jak najlepiej. Kiedy podrastają szukamy dla nich najlepszej szkoły, w której uczą najlepsi nauczyciele, żeby nasza pociecha w miłej i dobrej atmosferze uczyła się podstawowych czynności, niezbędnych w życiu każdego człowieka: czytania i pisania. Mali uczniowie wykonują ciężką pracę, rozpoznając i powielając literki i całe wyrazy. Robią to, bo od najmłodszych lat mówimy im, że wiedza jest najważniejsza. System edukacji w Polsce nie jest najlepszy, jednak pozwala dzieciom na nabycie przydatnych umiejętności w radzeniu sobie z problemami. Uczniowie muszą współpracować ze swoimi kolegami i koleżankami, pracować w grupie i rozwiązywać konflikty. Wiadomo również, że egzaminy przygotowują dziecko do stawiania czoła problemom i stresującym sytuacjom, które czekają je w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym.
Nie możemy też zapomnieć, że edukacja naszego dziecka nie kończy się na szkole. Od najmłodszych lat powinniśmy dbać o rozwój jego zainteresowań i pasji. Malowanie, jazda konna, lekcje języka obcego czy może sport. Wszystko zależy od zdolności i chęci naszej pociechy. Warto jednak pamiętać, że dziecko powinno mieć również czas na zabawę i odpoczynek. Jeśli chcemy, żeby nasza pociecha miała łatwiejszy start w życiu warto zapisać go na lekcje dodatkowe np. język angielski lub niemiecki. Przyswajanie obcej mowy przyda mu się w trakcie kariery, pomoże nawiązywać kontakty i rozwinie jego inteligencję. Wiedza jest rzeczą bezcenną, która nie traci na wartości. Dobra szkoła, nauczyciel z powołaniem oraz nasza pomoc pozwoli mu czuć się bezpiecznie i w dobrej atmosferze przyswajać wiedzę.

read more

Redakcja, ćwiczenia

Paź 07, 15 Redakcja, ćwiczenia

Na lekcjach języka obcego do wielu tematów powraca się systematycznie, ponieważ ich treść częściowo się pokrywa. W praktyce dydaktycznej przerobiony już materiał powtarza się przy realizacji nowego tematu. Nowy materiał leksykalny uzupełnia opanowany dotychczas zakres słów i wyrażeń. Sprzyja to powtórzeniu i utrwaleniu kursu. W ramach sesji języka obcego wykonuje się liczne ćwiczenia, na podstawie których nauczyciel ocenia zakres zdobytego słownictwa. Do najczęściej stosowanych ćwiczeń sprawdzających kompetencje leksykalne zalicza się: ćwiczenia asocjacyjne, ćwiczenia z luką, ćwiczenia typu prawda czy fałsz, ćwiczenia rekonstruujące wyraz, ćwiczenia z hipotezą, ćwiczenia klasyfikujące słownictwo według kategorii, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia w redagowaniu, ćwiczenia z antonimami i homonimami, ćwiczenia z definicjami oraz inne.

read more

Nauczanie specjalistycznego języka obcego

Paź 07, 15 Nauczanie specjalistycznego języka obcego

d końca lat 80. ubiegłego wieku dydaktyka specjalistycznych języków obcych przeżywa swój rozwój, który skutkuje bogatą ofertą zawodowych szkoleń językowych. Dziś zainteresowanie tego typu formami nauki języków ma również szczególne miejsce. Jak dotychczas jednak nie wypracowano ogólnej metodyki nauczania języka fachowego. Spowodowane jest to między innymi faktem, że ciągle powstają nowe odmiany języka zawodowego i trudno jest objąć tę różnorodność konkretną strukturą. W dydaktyce języka postuluje się, by podręczniki i kursy dla specjalistów były zorientowane przede wszystkim na język, na ucznia, na tekst, i na uczenie się. Obecna edukacja językowa stawia na poprawność językową i zdobycie kompetencji w wielu zakresach. Profesjonalny język obcy wymaga zatem przede wszystkim perfekcyjnego użycia terminologii zawodowej. Istotnym elementem dokształcania językowego kadr zawodowych jest też kontrola i ocena umiejętności. Testowanie podczas szkoleń językowych zawodowych odbywa się według innych kryteriów niż testowanie ogólnej znajomości języka. Ze względu na cechy charakterystyczne wyróżniające język branżowy, dydaktycy zalecają stosowanie na kursach języka fachowego inne formy sprawdzania wiedzy niż na szkoleniach językowych ogólnych.

read more

Istota zawodu tłumacza

Paź 07, 15 Istota zawodu tłumacza

W zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, wobec wyzwań nauki, biznesu, kultury, ekonomii itp., zaznacza się coraz większe zapotrzebowanie na usługi świadczone przez profesjonalnych tłumaczy, pracujących przy obsłudze konferencji, spotkań bilateralnych, oficjalnych wizyt międzynarodowych, imprez kulturalnych oraz seminariów językowych, tematycznych, dziedzinowych i ogólnych. Eksperci twierdzą, że osoby, które dobrze opanują języki obce oraz zasady tłumaczeń, mają we współczesnym świecie ogromne szanse na zdobycie opłacalnego i atrakcyjnego zawodu. Dobrze wykształconym tłumaczom daje się możliwość zdobycia pracy w agencjach usługowych i korporacjach biznesowych lub założenia własnego biznesu czy wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez ONZ, Parlament Europejski i Komisję Europejską oraz inne wiodące instytucje międzynarodowe.
W wielu krajach Unii Europejskiej prowadzi się naukę translatoryki w formie regularnych studiów stacjonarnych lub jedno- i dwusemestralnych studiów zawodowych dla osób, które perfekcyjnie posługują się językiem obcym. W Polsce tłumaczy kształci się na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach filologicznych, w szkołach dla tłumaczy oraz na kursach dokształcających i podyplomowych.

read more