Czas wolny

Maj 23, 13 Czas wolny

Pojęcie czasu wolnego niemalże zawsze kształtowało się jako przeciwstawienie pojęcia pracy rozumianego jako wysiłek fizyczny. Oficjalna terminologia czasu wolnego nie jest całkowicie zgodna, co do treści, jakie w sobie zawiera, przyjmuje się jednak, że stanowi ten okres dnia w życiu człowieka, którym dysponować ma możliwość on według swej pragnie i uznania. Kazimierz Czajkowski stwierdza, że czas wolny jest dobrem społecznym, wypracowanym poprzez jednostkę i społeczeństwo dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych po pracy zawodowej, nauce – dla rozwijania osobistych zamiłowań i zainteresowań, obietnice kulturalnego wypoczynku i kształtowania bogatszej osobowości jednostki. Dlatego należałoby go uczynić w pewnych przypadkach aktywnego, świadomego szukania nowych celów, wartości, które pozwolą na kształtowanie postawy jednostki wobec otoczenia i znalezienie prywatnej roli w społeczeństwie

read more