Nauczyć się języka

Sie 06, 13 Nauczyć się języka

Biegłe posługiwanie się przynajmniej jednym językiem to obecnie norma. A przynajmniej w kategoriach minimum postrzegają je pracodawcy. Młodzi ludzie uczą się zatem języków. Nie wszyscy decydują się na dodatkowe kursy w ramach uzupełnienia studiów. Niektórzy języki wybierają właśnie jako kierunek wiodący. Pomimo głosów, że wiele uczelni nie dostosowuje programu do obecnych oczekiwań rynku pracy, studia filologiczne nadal cieszą się sporą popularnością. Polacy uczą się w ten sposób nie tylko angielskiego czy niemieckiego. Nadal dobrze mają się chociażby filologia rosyjska czy kierunki związane z nauką języków sąsiadów południowych. Co ważne, obecnie uczelnie coraz bardziej starają się modyfikować program nauczania obcego języka, aby przyszłego absolwenta przygotować do posługiwania się nim w wybranej dziedzinie aktywności zawodowej. Młodzi ludzie chętnie zapisują się na te kierunki filologiczne, na których można poznać specjalistyczny język biznesu. Na skutek otworzenia granic i bardziej sprzyjających warunków do rozwoju handlu międzynarodowego spora część Polaków pracuje na stanowiskach, związanych z kontaktami z zagranicznymi partnerami biznesowymi. W takiej pracy przydaje się znajomość obcego języka na wysokim poziomie, dzięki czemu łatwiej negocjuje się warunki przyszłych kontaktów handlowych. Wiele osób jest także zainteresowanych pracą w charakterze tłumaczy, również tych odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji prawnej, a nie tylko biznesowej. Tak więc wieszczenie końca popularności kierunków filologicznych na pewno jest przedwczesne. O sukcesie przyszłych absolwentów decyduje natomiast w znacznym stopniu umiejętność postawienia na konkretną specjalizację oraz wybór języka, poszukiwanego przez pracodawców. Warto właśnie takim językiem móc pochwalić się w życiorysie.

read more

Metody alternatywne

Lip 26, 13 Metody alternatywne

Metody niekonwencjonalne/alternatywne. Z pewnością ciekawsze są metody niekonwencjonalne, natomiast czy są bardziej skuteczne w dobie współczesnej glottodydaktyki?
Niewątpliwie wielkim atutem metod alternatywnych, które rozwijają się od lat 60tych XX wieku, to ogólnie znany humanizm w nauczaniu, który stawia osobę uczącego się w centrum zainteresowania. To już nie nauczyciel, ale jego uczeń będzie w każdej sytuacji ważniejszy w procesie nauczania i wokół jego potrzeb, stylu uczenia się, rodzaju inteligencji /8 inteligencji: matematyczno-logiczna, językowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna/refleksyjna, ruchowa/kinestetyczna/ , preferowanych strategii uczenia się, jego poczucia bezpieczeństwa, motywacji i  emocji będzie rozwijał się proces dydaktyczny.

read more

Metoda reagowania całym ciałem

Lip 10, 13 Metoda reagowania całym ciałem

Metoda reagowania całym ciałem ( TPR ) powstała w latach 70tych w USA. Jej twórcą był James Asher, który założył, że najlepszy sposób zapamiętywania to milczące przysłuchiwanie się i ruch fizyczny. Mówiąc prościej, uczący się reagują na polecenia w języku obcym demonstrowane przez nauczyciela po to, by wszystko odbywało się za poradą jak najmniejszej ilości wypowiadanych słów, a uczący kojarzyli słowo z ruchem, reagując pełnym ciałem. Chodziło bowiem o zaktywizowanie całego mózgu: lewej półkuli, odpowiedzialnej za język i prawej, odpowiedzialnej za ruch fizyczny. Asher oparł się na modelu interakcji: matka-dziecko, gdzie poznawanie języka ojczystego oznacza rozumienie i wykonywanie szeregu poleceń zanim dziecko zacznie mówić. Mówimy tu o okresie inkubacji: uczący się zaczyna mówić, kiedy jest na to gotowy/tak jak dziecko/.
Metoda ta chętnie stosowana aktualnie szczególnie w nauczania poleceń, trybu rozkazującego/gramatyki i słownictwa w tym zakresie/, znajduje swoje miejsce w nauczaniu na niższych poziomach języka, ale także w nauczaniu najmłodszych, dzieci, które posiadają olbrzymią potrzebę, ruchliwości; ich motoryczność pozwala na nieuświadomione uczenie się wielu poleceń nauczyciela. TPR sprzyja uczeniu się/ nauczaniu bezstresowemu, umożliwia na relaks w czasie lekcji, pokonuje zahamowania i strach przed mówieniem, a także na 100% uatrakcyjnia proces nauczania.

read more

Rozprawa w temacie

Lip 04, 13 Rozprawa w temacie

Polacy kształcą się na potęgę. A to niesie ze sobą konieczność napisania niejednej, a często nawet nie dwóch prac dyplomowych. Tak jak prawnik musi wybrać najważniejsze wątki do mowy końcowej podczas rozprawy sądowej, tak każdy student w pewnym momencie nauki jest zobligowany do podania tematu swoją rozprawy naukowej. Najpierw jednak trzeba takowy wybrać. Po kilku latach studiowania mniej więcej wiadomo, które kwestie są dla danej osoby szczególnie bliskie. Nie warto pisać o czymś, co autora nie interesuje, ponieważ będzie to istna mordęga. Natomiast decyzja o poruszeniu ważnej, a przede wszystkim interesującej kwestii, na ogół jest strzałem w dziesiątkę. Pisanie zamiast jak po grudach pędzi jak strzała, a kolejne strony przybywają w niesamowitym tempie. Gdy jednak w głowie ma się początkowo pustkę, warto przejrzeć spis zajęć, w których na przestrzeni ostatnich lat brało się udział. Na pewno niektóre były szczególnie frapujące. I to właśnie na takiej tematyce należy się skupiać. Dopiero na habilitacji rezygnuje się z promotora. Na niższych stopniach nauki dyplomy są uzyskiwane na podstawie złożenia pracy napisanej pod przewodnictwem pracownika naukowego z odpowiednim tytułem. Przed ostatecznym wyborem tematu dobrze jest skonsultować się z promotorem. Pisanie idzie o wiele łatwiej, gdy osoba sprawdzająca ją ma wiedzę na określony temat. Szybciej wychwyci błędy, podzieli się własną wiedzą, a niejednokrotnie wskaże możliwość oryginalnego podejścia do tematu. Poza tym ma możliwość dotarcia do źródeł i materiałów, niedostępnych nawet studentom. Może to bardzo wzbogacić pracę i przyczynić się do lepszego jej ocenienia przez komisję egzaminacyjną. Przed dokonaniem wyboru warto wziąć pod uwagę swoje zainteresowanie tematem, ale także potencjalne korzyści, jakie jej powstanie może dać innym. Każda praca powinna być możliwie odkrywcza i nowatorska.

read more

Metoda Counselling Language Learning

Cze 30, 13 Metoda Counselling Language Learning

Metoda Counselling Language Learning( CLL )  znana również jako Community Language Learning, powstała w USA w latach 70tych ubiegłego stulecia. Metoda ta wywodzi się z doświadczeń działań terapeutycznych, gdzie interakcje językowe, posługiwanie się językiem  ma miejsce w grupach, między członkami grupy, a uczący się naprawdę czują potrzebę porozumiewania się między sobą. W grupie odzywają się więc tylko ci, którzy posiadają na to ochotę. Nauczyciel jest obserwatorem, stoi zewnątrz i objaśnia z języka rodzimego na obcy, następnie nagrywa wersję obcojęzyczną na taśmę i uczący się ją powtarzają.
Aczkolwiek proces ten ma możliwość wydawać się śmieszny i niewiele efektywny, metoda CLL ma własne uznanie w dzisiejszej glottodydaktyce. Uczymy przecież w grupach, kreujemy grupowe zadania, uczący się pracują w grupach i osiągają cele językowe w tychże grupach. Nauczyciel dzisiaj, tak jak w metodzie CLL, to doradca, wspierający uczącego się w procesie uczenia się, stwarzający odpowiednie okoliczności umożliwiające skuteczne nauczanie. Odpowiedzialność w tym procesie spoczywa na uczącym się głównie, tak zatem rośnie jego autonomia i motywacja. Potrzeby uczącego się są najważniejsze. Relacja nauczyciel-uczeń opiera się na empatii i partnerstwie.
 

read more