Kontakt z zawodowym językiem obcym

Paź 07, 15 Kontakt z zawodowym językiem obcym

Kontakt z zawodowym językiem obcym jest często ograniczony liczbą godzin zajęć szkolnych i kursów językowych. Różnice w nauczaniu języka specjalistycznego i języka ogólnego wynikają także z faktu, że cele i treści nauczania języka branżowego są zawsze w większym stopniu związane z konkretnymi potrzebami uczących się. Zatem nauczanie języka zawodowego wymaga od uczących się oraz od nauczyciela odpowiednich kompetencji w tym zakresie. Nauczanie języka specjalistycznego charakteryzuje przede wszystkim intensywność nauczania, rozumiana jako poznanie terminologii zawodowej w bardzo krótkim okresie. Stąd popularne są zajęcia językowe adresowane specjalnie do przedstawicieli konkretnych zawodów. Do nauki języka fachowego przystępują z reguły osoby, które opanowały język obcy przynajmniej w stopniu podstawowym.

read more

Bardzo przydatne umiejętności

Sie 15, 13 Bardzo przydatne umiejętności

Każdy przedmiot w szkole wiąże się z nauką konkretnych umiejętności, które okazują się być mniej lub bardziej przydatne w dorosłym życiu. Niektórzy uczniowie przykładają większą wagę do tych zajęć, które wydają im się być bardziej przydatne. W rzeczywistości jednak młody człowiek nie zawsze jest w stanie dobrze ocenić, które przedmioty będą niezbędne dla dorosłego życia. Jak się okazuje, szczególnie przydatny jest chociażby język polski. Nie chodzi tutaj wyłącznie o podstawową naukę czytania i pisania, ale także o bardziej złożone kwestie. W gimnazjum oraz liceum uczniowie uczą się między innymi tego, w jaki sposób należy napisać wzorcowe CV. Chyba nikt nie zaprzeczy, że taka umiejętność okaże się szczególnie potrzebna, gdy młody człowiek będzie rozglądał się za konkretną pracą. Niestety, uczniowie często lekceważą sobie tego typu lekcje, ponieważ uważają, że mają jeszcze czas na naukę pisania CV. Często nawet decydują się na ściągnięcie przykładowego CV z Internetu, ograniczając swój wkład do minimum. Tym samym niczego się nie uczą, jednocześnie postępując nieuczciwie. Warto zresztą zaznaczyć, że współcześni nauczyciele zdają sobie z tego sprawę i na ogół sprawdzają w wirtualnej przestrzeni, czy dana praca rzeczywiście jest prawdziwą twórczością danego ucznia. Na lekcjach języka polskiego można także nauczyć się poprawnej interpretacji dzieł literackich, co wbrew pozorom, także jest bardzo przydatne. Takie nieco abstrakcyjne, metaforyczne myślenie poszerza nasze horyzonty i uwrażliwia na sztukę. Warto także wspomnieć o nauce ortografii czy gramatyki, dzięki którym uczeń będzie umiał formułować wypowiedzi bez błędów językowych. Nie da się ukryć, że taka umiejętność również okaże się szczególnie przydatna, choć z pewnością dla wielu uczniów nauka gramatyki jawi się jako wyjątkowo nudna.

read more