Nauka języków obcych

Mar 14, 16 Nauka języków obcych

Wiedza to klucz do sukcesu. Zatem czy warto uczyć się języków obcych? Na to pytanie każdy człowiek odpowiedziałby na pewno twierdząco. Jak można wyobrażać sobie życie w świecie bez znajomości przynajmniej jednego języka obcego? Gdyż umiejętność nawiązania kontaktu z innymi ludźmi byłaby całkowicie niemożliwa. Będąc członkami UE powinniśmy znać przynajmniej jeden język. Dlatego edukacja języków obcych jest niesamowicie ważna.
Pierwszym argumentem, który świadczy o tym, że znajomość języków obcych jest istotna i potrzebna jest to, że praktycznie w każdym zawodzie jest wymagana znajomość jednego lub więcej języków. Znajomość języka obcego na pewno ułatwi nam znalezienie pracy atrakcyjnej i lepiej płatnej. Następnym przykładem może być fakt, że możemy biegle porozumiewać się z osobami zatrudnionymi bez korzystania z pomocy tłumacza, co może wybawić nas wielu trudnych bądź niezręcznych sytuacji. Ponadto wiele oprogramowań komputerowych z których korzystamy w miejscu pracy, wymaga znajomości języków obcych, a szczególnie języka angielskiego.
Następnym argumentem to ogólna przydatność języków obcych. Szczególnie chodzi o język angielski oraz niemiecki, które stają się bardzo popularne i których znajomość np. zwalania z konieczności czytania napisów w czasie oglądania filmu, pozwala na oglądanie zagranicznych programów telewizyjnych, przeglądanie wiele obszerniejszych od polskich, anglojęzycznych i niemieckojęzycznych stron internetowych.
Ostatnim argumentem jest możliwość szybkiego komunikowania się z ludźmi posługującymi się obcym językiem. Zwykle podczas przebywania za granicą. Dodatkowo osoby nie znające języka polskiego są także w Polsce i umiejętność porozumiewania się z nimi zwykle może okazać bardzo pomocna.

read more

Edukacja inwestycją na przyszłość

Mar 14, 16 Edukacja inwestycją na przyszłość

Szkoła, możemy rzec, to nasz drugi dom. Od małego spędzamy w niej wiele godzin, chętniej bądź nie, zgłębiając tajniki wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego. Szkoła kojarzy się nie tylko nauką, ale i przyjaciółmi, których spotykamy na poszczególnych etapach naszej edukacji, czasem beztroski, ale i wzmożonego wysiłku intelektualnego.
Jaką funkcję pełni szkoła? Przede wszystkim uczy – rzecz oczywista i priorytetowa. Często słyszymy, że szkoła jest „nauczycielką życia”. Dlaczego? Ponieważ przygotowuje nas do życia w społeczeństwie, do uczestnictwa w kulturze. Daje nam szansę nie tylko podstawowego rozwoju intelektualnego, ale i możliwość rozszerzania swoich zainteresować oraz zamiłowań pozalekcyjnych i szkolnych. Co za tym idzie, ukierunkowuje nas na przyszłe życie zawodowe. Daje impuls przyszłym działaniom.
Nauczyciel pełni niebagatelną rolę w kształtowaniu charakteru młodego człowieka. Nauka może być przyjemną formą spędzania wolnego czasu. Gdy nią nie jest, lekcje stają się udręką, walką pomiędzy „krzywdzonym ja”, a dumnym nauczycielem.
Zadaniem pedagogów jest odkrywanie pasji wśród swoich podopiecznym. Nie każdy posiada zdolności owocnej nauki, każdy natomiast jest wyjątkowy, dysponuje indywidualnymi skłonnościami do robienia takich czy innych rzeczy. Lekcje wychowują, rozwijają osobowościowo. Uczą współpracy w kwestii relacji interpersonalnych. Przygotowują do dorosłego życia. Są wartością samą w sobie.
Nauka – na każdym etapie edukacji – to dobra lokata inwestycyjna. Kształcenie poprzez zabawę może okazać się niemałą frajdą, przyjemnością, z której czerpiemy same korzyści.

read more

Czy warto uczyć się w prywatnej szkole?

Mar 14, 16 Czy warto uczyć się w prywatnej szkole?

Szkolnictwo prywatne jest dość dobrze rozwinięte w naszym kraju. W ostatnim dziesięcioleciu pojawiła się masa mniejszych i większych szkół prywatnych każdego rodzaju. Prywatne podstawówki, prywatne gimnazja, prywatne licea, prywatne technika, a także uczelnie wyższe to już standardowy obrazek w naszym kraju. Czy jest lepiej niż w szkołach publicznych? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale trzeba to powiedzieć zdecydowanie: są ogromne plusy nauczania prywatnego.

Program nauczania i sama nauka teoretycznie nie różni się od tej, którą możemy pobierać w zwyczajnej państwowej szkole czy uczelni. Jeśli dobrze wybierzemy swoją szkołę, mamy szansę na kontakt z wyjątkowo wykwalifikowaną kadrą nauczycielską. Wiedza, którą zdobędziemy będzie wysokiej jakość i z pewnością przyda się nam w przyszłości, a każdy nauczyciel czy wykładowca będzie podchodził do nas w sposób indywidualny. Nie ma jednak róży bez kolców. Szkolnictwo prywatne to również szkoły, które nie przykładają większej wagi do jakości materiału przekazywanego na lekcjach czy wykładach, a interesuje ich jedynie tak zwana satysfakcja klienta. Takie placówki traktują uczniów bądź studentów po macoszemu, zaliczając materiał pomimo braku jego odpowiedniego przyswojenia przez osobę uczącą się. Zdarza się również łapówkarstwo.

Czy warto rozważyć propozycję prywatnych placówek? Z pewnością tak. Zazwyczaj lekcje i wykłady są rozplanowane mniej chaotycznie niż w placówkach państwowych, a podejście do ucznia jest bardziej indywidualne. Musimy jedynie wystrzegać się placówek, dla których liczy się tylko i wyłącznie zysk, a nie realna misja przekazywania wiedzy.

read more

Ucz się dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz

Mar 14, 16 Ucz się dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz

Edukacja to bardzo ważny temat, od niej uzależnione jest całe życie człowieka. Z tego powodu na każde dziecko nałożony jest obowiązek szkolny. Nie każdemu jednak nauka szybko wchodzi do głowy. Składa się na to wiele czynników m.in.: narzucanie zbyt wielu obowiązków na uczniów, którzy zniechęcają się do nauki. Oczywiście, kartkówki, sprawdziany, prace domowe czy uczęszczanie na lekcje jest konieczne, jednak te przykre obowiązki można uatrakcyjnić. Wszystko zależy od nauczyciela, to dzięki niemu nauka może stać się zabawą. Ciekawe, wcześniej przygotowane zajęcia, łączące teorię z praktyką, to jest sposób na przełamanie szkolnej nudy. Sam zawód nauczyciela ma długą i bogatą historię, Dawniej nauczyciel był wychowawcą, mistrzem, stąd też cieszy się on obecnie tak dużym autorytetem. Nauczyciel nie powinien jednak budować swojego autorytetu na strachu, poprzez m.in.: stawianie do kąta, krzyczenie na uczniów, szantażowanie. Prawdziwy autorytet powinien zawsze przyznać się do faktycznie popełnionego błędu, uważnie słuchać swoich uczniów oraz, przede wszystkim, zarażać pasją. Nauczyciel powinien także wdrążać w relacjach między uczniami współpracę zamiast powszechnej rywalizacji. Porównywanie prac uczniów, wyróżnianie najlepszych zdecydowanie zaburza umiejętność współpracy, a przecież w wielu zawodach „praca w grupie” jest znacznie ceniona w CV. Z tego powodu już na etapie wczesnoszkolnym dzieci powinny być uczone przede wszystkim współpracy, rywalizację należy usunąć na dalszy plan. Konieczne jest zachęcanie dziecka do nauki już na wczesnym etapie szkolnym. Dzięki temu z przyjemnością będzie ono poszerzało swoją wiedzę coraz bardziej, zdobywając coraz to wyższe wykształcenie.

read more

Wiedza kluczem do sukcesu.

Mar 14, 16 Wiedza kluczem do sukcesu.

Edukacja i wykształcenie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społecznym, jak i zawodowym każdego człowieka. To dzięki wyuczonym i zdobytym umiejętnościom posługiwania się mądrością jesteśmy w stanie dojść w życiu do wielu rzeczy.
Wiele osób już w wieku wczesnoszkolnym odkrywa swój kierunek rozwoju, czy to w danej dziedzinie nauki, czy zawodu, który w przyszłości będą wykonywać.
Trzeba jednak pamiętać, że niezbędne lekcje nie są do pobrania jedynie w szkole, gdzie tak naprawdę zdobywamy podstawowy zbiór zagadnień i wprawę w korzystaniu z nich w życiu codziennym. Ponieważ jest to tak ważne dla młodych ludzi, ich rodzice starają się zadbać o dodatkowe wzbogacanie kulturowe i oświatowe swoich podopiecznych. Także, jeżeli chodzi o ich pasje czy hobby, takie jak na przykład fotografia, muzyka czy sport. Jest to o tyle istotne, że psychika i prawidłowy rozwój dziecka tego wymaga.
Nauka jest potęgą, która pozwala nie tyle odnaleźć się w naszym coraz szybciej pędzącym naprzód świecie, ile jeszcze bardziej go napędzać i sprawiać, by nasza cywilizacja przekraczała kolejne progi rozwoju, jak i pokonywała coraz to większe bariery.
Przy wyborze odpowiedniej ścieżki kariery naukowej, nie wolno zapominać o najważniejszej jednostce, dzięki której uczymy się szybciej lub wolniej.
Nauczyciel — bo o nim mowa, jest osobą, która może nam w tym pomóc, wystarczy zasięgnąć opinii i przy odrobinie szczęścia trafimy na odpowiedniego, który pokieruje nas czy nasze dziecko w dobrym kierunku.
Człowiek uczy się przez całe życie, jest to niepodważalny fakt, ale i bardziej się do tego przyłoży, tym miej później będzie musiał robić to na swoich błędach.

read more

Jaką rolę pełni edukacja w życiu dziecka?

Mar 14, 16 Jaką rolę pełni edukacja w życiu dziecka?

Nie da się przecenić wartości edukacji. Większość uczniów nie lubi szkoły, gdyż instytucje edukacyjne nakładają na nich obowiązki, jednak później, jako dorośli, często przekonują się, iż nie da się przecenić wartości wykształcenia. Doskonale wiedzą o tym fakcie rodzice, którzy wymagają od dzieci dobrych ocen, oraz zachęcają je do większego wysiłku i do zbierania jak największej ilości wiedzy i doświadczeń.

Nauka procentuje w przyszłości, gdyż pozwala z jednej strony uzyskać lepszą pracę, rozwijać swoje umiejętności i poszerza możliwości, a z drugiej rozwija to, czego nie da się zmierzyć czy zapisać w CV – otwartość, samodzielność, zaradność. Tylko takie spojrzenie na szkołę i lekcje pozwoli dzieciom i nastolatkom zrozumieć, dlaczego edukacja jest obowiązkowa. Być może wręcz docenią to, że nauczyciel to osoba z większą wiedzą, ale również większym doświadczeniem, od którego warto się uczyć.

Niestety, nauczyciel to zawód niedoceniany – często nawet rodzice zapominają, iż nauczyciele oprócz przekazywania wiedzy odgrywają w życiu swoich uczniów jeszcze inną, niezwykle ważną rolę. Chodzi o funkcję wychowawcy, pedagoga, a często wręcz psychologa. Szkoła jest przecież placówką edukacyjno-wychowawczą, co oznacza, iż dziecko pobiera w niej nie tylko naukę, a więc wiedzę, ale uczy się równie ważnego współżycia społecznego, szeroko rozumianej kultury, a także przyswaja wartości. Z tego powodu warto, by rodzice dokonywali świadomego wyboru szkoły dla swojego dziecka, a później zwracali uwagę na to, co dzieje się w szkolnym życiu pociechy. Szkoła bowiem jest dla ucznia drugim domem, a dorośli powinni zrobić wszystko, by ten dom uczynić szczęśliwym.

read more