Współczesna szkoła

Mar 08, 16 Współczesna szkoła

Współczesna szkoła jaka jest, każdy wie. Swoją przygodę zaczynamy od przedszkola. Etap zabawy, integracji i zdobywania umiejętności pracy z innymi dziećmi.
Później przychodzi czas na wejście w szkolne ławki i rozpoczyna się prawdziwa nauka. Lekcje odbywają się głównie w niedużych klasach, a wszystkie zajęcia prowadzi jeden nauczyciel. Jest to tak zwane nauczanie początkowe. Od klasy czwartej do szóstej pojawiają się nowe przedmioty i nowi nauczyciele. Miła pani z matematyki, mało lubiana polonistka, czy wesoły pan od muzyki. Każde zajęcia są w innym miejscu, więc uczeń musi się przystosować do nowego trybu. Ale co później?
Po szkole podstawowej przychodzi czas na gimnazjum. Nauka w całkowicie innych warunkach. Często w nowym miejscu, z obcymi osobami. Rozpoczyna się walka o przetrwanie. Nie każdy nauczyciel jest miły, ale uczniowie też mają swoje za pazuchą. Jakoś trzeba przetrwać trzy lata, by móc zdać egzaminy końcowe i wybrać wymarzoną szkołę.
W kolejnym etapie edukacji wybieramy, czy chcemy zdobyć wiedzę techniczną bądź zawodową, czy raczej jesteśmy typowymi humanistami, dla których matematyka to czarna magia. W tej szkole stajemy się już osobami dorosłymi. Podejmujemy ważne, często decydujące o naszej przyszłości decyzje. Lekcje są dostosowane do konkretnego kierunku, a nauka wymaga większego skupienia i zaangażowania. I tak aż do matury. Każdy nauczyciel od początku przypomina o zbliżających się egzaminach. Jeśli uda ci się je zdać, idziesz na studia, bądź od razu szukasz ciekawej pracy.
Ale jaka jest szkoła, każdy wie. Nigdy do końca nie przygotuje do życia, nie zawsze wybrany kierunek był dobrym wyborem. Najważniejsze lekcje i tak da nam życie.

read more

Szkoła z przyszłości.

Mar 08, 16 Szkoła z przyszłości.

Jeszcze czterdzieści lat wstecz tematem z książek science fiction było wszystko, co wiązało się z komputerami. Maszyny te miały wielkość pokoju i nie było mowy, aby je wykorzystać w szkole. W książkach komputery w roku 2150 nie były tak funkcjonalne, jak obecne pecety. Służyły przeważnie na statkach, do podróży międzygwiezdnych. Mówiły mechanicznym głosem i potrafiły być złośliwe, próbując zawładnąć statkami, zniewalając załogę. Czasem nawet porywały się na całą ludzkość.
Teraz, parafrazując słowa mistrza, komputer trafił pod strzechy. Stał się codziennością naszego życia. Można zabrać go nie tylko w podróż, tę daleką, ale choćby do szkoły. Nauka stała się o wiele łatwiejsza. Wszystkie, potrzebne informacje można uzyskać przez małe okienko. Nie trzeba organizować wypraw do biblioteki, wysiadywać w czytelni z księgą, której nie można zabrać do domu. Wujek Google znajdzie wszystko.
Pisarze ciągle mają pole do popisu. Mogą wymyślić coś nowego. Jaka ta szkoła z przyszłości będzie? Czy nadal będzie wyglądać jak przysadziste, nadęte gmaszysko? Nadal będą odbywać się lekcje? Uczniowie będą nosić tornistry, zeszyty i spotykać się będą w klasach? Technologie informatyczne rozwijają się w takim tempie, że w najbliższym czasie można się spodziewać sporego przełomu.
Adepci wybranej dziedziny, wiedzę będą syntetyzować ze związków chemicznych, albo jeszcze lepiej i efektywniej, nauczyciel-moderator będzie wpływał na myśli swoich podopiecznych. Kierował je będzie w rejony siec gdzie informacja sama będzie utrwalać się w młodych umysłach jako neurościeżki. Bez konkurencji między neuronami, jako jednorazowy proces zapisu.

read more

Praca z językiem obcym

Mar 08, 16 Praca z językiem obcym

Wybór kierunku studiów jest zazwyczaj determinujący dla naszej przyszłości. Osoby niezdecydowane często decydują się na kontynuowanie nauki języka obcego. Czy łatwo jest znaleźć pracę kończąc studia filologiczne? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ale trzeba pamiętać o możliwościach, które daje bardzo dobra znajomość języka obcego na poziomie uniwersyteckim.

Absolwenci kierunków filologicznych mogą znaleźć zatrudnienie głównie w szkołach. Zawód nauczyciela wydaje się dość elastyczny biorąc pod uwagę, że w każdej szkole, bez względu na to czy jest to szkoła podstawowa, gimnazjum czy szkoła średnia, potrzebni są nauczyciele języka obcego. Oczywiście należy pamiętać, że nie każdy język jest nauczany w szkole i trudne może być znalezienie zatrudnienia z umiejętnością mniej popularnego języka.

Pamiętać należy, że nauka języka to nie tylko szkoły państwowe, ale również szereg szkół językowych, w których absolwenci czy nawet studenci mogą znaleźć zatrudnienie. Ponadto lekcje mogą być udzielane również w formie korepetycji, które zdają się być pierwszą pracą dla wielu nauczyli języka obcego.

Osoby znające język obcy mogą również sprawdzić się jako tłumacze, którzy przekładają różnego rodzaju teksty, pracując na zlecenie lub też znaleźć zatrudnienie w korporacjach, w których tłumaczenie będzie jednym z obowiązków.

Pozostając w temacie biznesu i korporacji należy zauważyć, że często poszukiwanymi kandydatami do pracy są właśnie osoby biegle władające językiem obcym. Znajdują one zatrudnienie nie tylko jako tłumacze czy osoby pełniące rolę asystentów, ale również jako specjaliści, którzy właściwej profesji uczą się przez szkolenie i zdobywanie doświadczenia.

read more

Nauczyciele, a przedmioty

Mar 08, 16 Nauczyciele, a przedmioty

System edukacji w Polsce sprawia, że potrzebni są nowi nauczyciele. Na każdym poziomie edukacji podstawy programowe przewidują konkretne przedmioty i ilość godzin, które powinny zostać przeprowadzone. Nauczycieli można podzielić na kilka grup ze względu na przedmiot nauczania.

Jedną z tych grup są nauczyciele, którzy mogą prowadzić lekcje w każdej szkole, zarówno podstawowej, gimnazjach jak i ponadgimnazjalnych. Nauka na wszystkich szczeblach obejmuje przedmioty takie jak język polski, matematyka, biologia, historia, fizyka czy wychowanie fizyczne. Do tej grupy można zaliczyć również nauczycieli religii.

Inną grupą są nauczyciele, których przedmioty nauczane nie na wszystkich szczeblach szkolnych. Przykładem mogą być zajęcia z plastyki, techniki czy muzyki, które odbywają się w szkołach podstawowych i gimnazjach. Z kolei chemia, wychowanie do życia w rodzinie czy wiedza o społeczeństwie zarezerwowane są dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Trzecią grupą są przedmioty zawodowe realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych. Szkoły zawodowe oraz technika realizują inny program, niż licea ogólnokształcące, dlatego potrzebują specjalistów związanych z zawodami takimi jak na przykład fryzjerstwo, kosmetyka, budownictwo, mechanika, gastronomia, handel czy ekonomia. Plusem może być fakt, że nauczyciele przedmiotów zawodowych mogą znaleźć zatrudnienie również w szkołach policealnych, realizujących program zbliżony do techników.

Ostatnią grupą są nauczyciele języków obcych, którzy mogą uczyć we wszystkich rodzajach szkół posiadając odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo nauczyciele tacy mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach językowych czy przy udzielaniu korepetycji.

read more

Postaw na różnorodność metod – nauka języków obcych może być świetną zabawą

Mar 08, 16 Postaw na różnorodność metod – nauka języków obcych może być świetną zabawą

Choć trudno w to uwierzyć, to według niektórych badań, na świecie istnieje aż 7 tysięcy różnych języków obcych. Wśród tak ogromnej liczby języków obcych najpopularniejsze i najczęściej używane na świecie są języki: angielski, chiński, arabski, francuski oraz hiszpański.

Wymiana kulturowa, częste podróże zagraniczne oraz chęć uzyskania lepszej pracy motywują nas do wytężonej nauki języków obcych podpartej odpowiednimi certyfikatami. Przeważnie uczymy się języków naszych sąsiadów – choć coraz popularniejsze staje się nauka języków bardziej orientalnych typu rosyjski, japoński czy turecki.

Niestety nauczanie języków obcych w szkolnictwie publicznym jest mało efektywne. Najczęściej sprowadza się do wkuwania słówek na pamięć. Nauczyciel zwykle kładzie główny nacisk na gramatykę, akcent, właściwe czasy a zbyt mało czasu poświęca na luźne rozmówki sytuacyjne, które przyniosłyby najlepsze efekty. Nic więc dziwnego, że porozumiewanie się językiem obcym rodzi u nas stres i negatywne emocje. Choć znamy słownictwo i czasy porozumiewanie językiem jest trudne i dalekie od naszych oczekiwań.

Dlatego więc w Polsce mamy prawdziwy urodzaj szkół lingwistycznych z naciskiem na lekcje z native speakerem. Osłuchanie się z językiem obcym, akcentem, spersonalizowany tryb nauczania właściwy dla naszych umiejętności, praca w małych grupach to tylko niektóre zalety nauki w placówkach prywatnych. Oswojenie się z językiem obcym, odpowiednie materiały dydaktyczne oraz edukacja połączona z zabawą dają najlepsze efekty. Choć nie ulega wątpliwości, że najłatwiej przyswoimy język obcy wyjeżdżając za granicę i posługując się nim na co dzień.

read more

Zapewnij dziecku dobry start w przyszłość!

Mar 08, 16 Zapewnij dziecku dobry start w przyszłość!

Wielu rodziców obecnie staje przed ogromnym wyzwaniem jakim jest podjęcie decyzji o tym czy wysłać dziecko do szkoły w wieku sześciu czy siedmiu lat. Większość rodziców zwyczajnie nie wie co robić i na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę podczas podejmowania decyzji. Z jednej strony uważają swoje dziecko na zbyt małe, z drugiej natomiast nie chcą ograniczać mu możliwości kształcenia się w tym samym czasie co koledzy. Nie chcą utrudniać dziecku startu w dorosłość. Logiczne jest to, że nie każde dziecko mające sześć lat przystosowane jest już do szkoły. Lekcje wymagają skupienia i siedzenia w miejscu, a wiele dzieci nie potrafi zainteresować się czymś na dłużej niż minutę. W takiej sytuacji pomocą w podjęciu decyzji może okazać się psycholog, który po wizycie stwierdza na jakim poziomie rozwojowym jest dziecko oraz, czy poradzi sobie w szkole. Istotne jest to, aby w szkole każdy nauczyciel zajmujący się najmłodszymi uczniami był do tego odpowiednio przygotowany. Dodatkowo program dydaktyczny także powinien być odpowiednio przystosowany do takich maluchów. Zwykła nauka okazuje się być dla nich zbyt wymagająca. Tak małe dzieci powinny uczyć się poprzez zabawę, rysunki lub piosenki. W ten sposób najwięcej zapamiętują i kojarzą naukę z przyjemnością. W taki sposób można dziecku zapewnić zdrowe podejście do nauki co jest niezwykle istotne.  Sprawdź także czy sale lekcyjne przystosowane są odpowiednio do przyjęcia takich maluchów. Powinny być kolorowe, z niewielkimi stołami i niskimi krzesełkami. To miejsce powinno być kreatywne i zachęcające do przebywania w nim. Dzieci są wzrokowcami.

read more