Bez nauki ani rusz

Mar 14, 16 Bez nauki ani rusz

Obowiązek uczęszczania do szkoły spoczywa na każdym dziecku od siódmego do szesnastego roku życia. Szkoła zatem to instytucja bez której nie można się obejść.
Jakie pełni zadania? Przede wszystkim kształci i wychowuje. Nauka staje się priorytetem, w realizacji którego nieodzowną rolę pełni nauczyciel. On to podczas lekcji dzieli się swoją wiedzą, starając się w jak najdoskonalszy sposób przekazać ją podopiecznym.
Nauka daje możliwości realizacji na wielu podłożach, pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji. Ciekawie prowadzone lekcje to nie tylko suche fakty, ale i radość uczestnictwa w dialogu grupowym, kooperacji z rówieśnikami. Szkoła to zaczątek prawdziwego życia, podwalina dorosłości. Od tego w jaki sposób zostaniemy do niego przygotowani, zależeć będzie w dużej mierze, jakimi ludźmi będziemy w przyszłości, jakim ideałom oraz wartościom zaufamy. Nauczyciel spełnia zatem ważną rolę w kreowaniu ludzkiego charakteru.
Wychowanie to nie tylko rodzina, ale także szkoła – drugi dom. Szkoła od której nie tylko można, ale i należy wymagać pomocy. Poprzez edukację kształtuje się postawę dojrzałej osobowości – człowieka otwartego na innych, życzliwego oraz chętnego do niesienia pomocy bliźnim. Lekcje uczą miłości wobec Ojczyzny, uczą szacunku i pokory. Edukują w kierunku upowszechniania zasad tolerancji oraz odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Szkoła umożliwia rozwój każdego ucznia według indywidualnych predyspozycji. Daje możliwość uczestnictwa w wielu kołach zainteresowań, sprawdzania nabytej wiedzy w konkursach i olimpiadach.
Prawdziwe szczęście spotkało tych, co na swojej drodze trafili na pedagogów z pasją. Tacy nauczyciele to nadzwyczajny skarb.

read more

Zawód nauczyciela

Mar 14, 16 Zawód nauczyciela

Zawód nauczyciela to marzenie wielu dzieci. Uczniowie mają przecież ciągły kontakt z tym zawodem i doskonale zdają sobie sprawę, na czym on polega. Nic wiec dziwnego, że pytając dziecko kim chce zostać w przyszłości, w odpowiedziach często pada profesja nauczyciela. Czas jednak szybko weryfikuje tę opinię i z czasem nauczycielami zostają nieliczni.

Zawód nauczyciela wymaga ukończenia studiów kierunkowych z zakresu, w którym dana osoba chciałby uczyć. Ponadto konieczne jest odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, co niekiedy wymaga dodatkowego czasu, pieniędzy i zaangażowania. Z drugiej strony uczelnie wyższe często gwarantują takie przygotowanie podczas studiowania głównego kierunku. Trzeba również pamiętać o odpowiednich predyspozycjach, ponieważ nie każdy nadaje się na nauczyciela. Ważne jest wiec zdanie sobie sprawy czy zawód ten jest dla nas odpowiedni. Po takim przygotowaniu można starać się o posadę nauczyciela. Ale gdzie jej szukać? Oczywiście pierwszym kierunkiem powinna być jedna ze szkół. Nauka przecież jest obowiązkowa, a ilość szkół w każdym powiecie dość spora. Możliwość prowadzenia lekcji warunkuje oczywiście wybrany wcześniej kierunek studiów. Trudno sobie wyobrazić, żeby uczyć plastyki w szkole średniej, której projekt nauczania nie obejmuje tego przedmiotu. Im bardziej powszechny przedmiot, tym teoretycznie łatwiej znaleźć pracę. Lekcje języka polskiego, matematyki czy nauk przyrodniczych odbywają ie zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych, co sprawia, że zapotrzebowanie na tego typu nauczycieli jest najwięcej. Warto pomyśleć również o korepetycjach, które często towarzyszą temu zawodowi.

read more

Rola nauczyciela w procesie edukacji

Mar 08, 16 Rola nauczyciela w procesie edukacji

Każdy z nas w trakcie swojej wieloletniej edukacji musiał uczyć się rzeczy, które nie do końca były zbieżne z naszymi zainteresowaniami albo też kompletnie nas nudziły. W tej kwestii nic się nie zmieniło i uczniowie nadal niektóre przedmioty traktują po macoszemu, starając się uzyskać satysfakcjonujące ich oceny jak najmniejszym nakładem sił. W naszym kraju nie ma możliwości dopasowywania nauczanych treści do indywidualnych zainteresowań ucznia, dlatego minimalizm nie powinien nikogo dziwić. Należałoby się jednak zastanowić, w jaki sposób prowadzone powinny być lekcje, aby jak największa ilość uczniów wykazywała zainteresowanie daną tematyką. Wielu ekspertów podkreśla, że to nauczyciel i jego formy prowadzenia zajęć mają największy wpływ na zainteresowanie młodego człowieka wykładanymi zagadnieniami. Konkretny przedmiot bardzo często postrzegany jest przez ucznia jako mało interesujący, ponieważ nie napotkał on na swojej edukacyjnej drodze kogoś, kto byłby w stanie w sposób intrygujący i ciekawy przekazać mu swoją wiedzę. Bardzo częstym przykładem jest tu tak bardzo nielubiana matematyka, której ogół uczniów nie tylko że nie lubi ale wręcz się jej boi. A przecież bywają przypadki, że klasa o profilu humanistycznym, dzięki zaangażowanemu pedagogowi osiąga bardzo dobre oceny z tego przedmiotu. Tego typu przypadki pokazują, że nauka praktycznie każdego przedmiotu może być ciekawa bądź przynajmniej znośna dla ucznia, jeśli treści będą mu przekazywane w sposób interesujący i będzie on aktywnie zaangażowany w rozwiązywanie problemów. Dlatego zawsze, zanim wydamy osąd nad uczniem, zastanówmy się kto jest współodpowiedzialny za osiągane przez niego wyniki.

read more

Dlaczego warto zapisać się na korepetycje z matematyki?

Mar 08, 16 Dlaczego warto zapisać się na korepetycje z matematyki?

Matematyka jest skomplikowanym przedmiotem. Nauka matematyki wielu osobom sprawia problemy, na każdym etapie nauczania. Ciężko nauczyć się jej samemu. Czasem również ciężko dzieciom nauczyć się jej w szkole, kiedy nauczyciel musi jednocześnie wyjaśniać wszystko wielu osobom. Nie ma wtedy czasu na tłumaczenie indywidualne i wracanie do poprzedniego materiału. Takim sposobem tworzą się zaległości, a jak wiadomo matematyka jest przedmiotem, którego należy uczyć się systematycznie. Mając jakiekolwiek zaległości, ciężko jest ogarniać bieżący materiał. Warto wtedy zapisać dziecko na korepetycje. Nauka indywidualna jest o wiele bardziej skuteczna niż grupowa. Przynajmniej taka reguła sprawdza się przy nauce matematyki. W momencie kiedy dziecko ma wątpliwości albo zwyczajnie nie rozumie materiału z poprzedniej lekcji, może śmiało o to zapytać. Jest to dobry sposób, aby nadrobić materiał. Dziecko również czuje się bardziej komfortowo, wiedząc, że zawsze mu ktoś wyjaśni trudne zadanie. Znika już stres przed każdą kolejna kartkówką, bo nie wiadomo jak ona pójdzie. Jak wiadomo matematyka przydaje się przez cały okres nauczania. Od samej podstawówki do końca liceum jest obowiązkowa. Narobienie sobie zbyt wielu zaległości w tym okresie, sprawia, że ciężko potem zrozumieć zadania z trochę trudniejszego materiału. Po tym okresie, jeżeli ktoś ma ambicje aby pójść na studia ekonomiczne, to ciągnie się przez kolejne lata studiów a potem przydaje się również w pracy. Warto wiec, zainwestować w naukę dziecka i oszczędzić mu niepotrzebnych stresów. Tym bardziej, że lekcje indywidualne zazwyczaj nie są drogie.

read more

Stać Cię na awans! Na dodatkowe lekcje nigdy nie jest za późno!

Mar 08, 16 Stać Cię na awans! Na dodatkowe lekcje nigdy nie jest za późno!

Po co Ci studia zapytasz pewnie skoro rynek pracy jest przesycony wykształconymi bezrobotnymi? Do zdobycia dyplomu czy też nowych uprawnień konieczne są nie tylko dobre chęci, ale przede wszystkim zaangażowanie oraz odpowiednia motywacja.

Podjęcie nowej lepiej płatnej pracy lub awans to dobra motywacja na zdobycie nowych kwalifikacji. Jednak lepsze zarobki wymagają większego doświadczenia, a i niejednokrotnie koniecznie trzeba się dokształcić – ukończyć dodatkowe kursy, szkolenia, odbyć staż czy też zdobyć zupełnie nowy zawód. Czy stać Cię na takie poświęcenie? Wszystko zależy od Twojego podejścia do całości sprawy oraz od tego czy lekcje zaprezentowane na studiach sprostają Twoim oczekiwaniom.

Niestety wykłady na studiach to podstawa programowa – uczymy się teorii, która powinna dla nas stanowić fundament dla zajęć praktycznych. Nauka regułek nie należy do najciekawszych zajęć tym bardziej gdy to właśnie praktyka czyni mistrza. Niestety bez odpowiedniego przygotowania trudno wyciągać właściwe wnioski i znacznie trudniej przygotować się do tematu badań i obserwacji.

A więc czas przejść do zajęć praktycznych, które być może bardziej przypadną Ci do gustu. Laboratoria i seminaria to zajęcia bardziej kreatywne i przydatne w Twojej nowej pracy. Podczas takich lekcji nauczyciel przekazuje swoje doświadczenie zawodowe studentom.
Na trzecim roku każdy student obowiązkowo musi również zaliczyć praktyki w firmie bądź instytucji związanej z kierunkiem kształcenia.
Warto poszukać firmę, która cieszy się dużym uznaniem w lokalnym środowisku i która zapewni nam gruntowne przeszkolenie praktyczne.

read more

Coraz większa popularność szkół prywatnych.

Mar 08, 16 Coraz większa popularność szkół prywatnych.

Jakiś czas temu utarło się w społeczeństwie stwierdzenie, że szkoły prywatne są tylko i wyłącznie dla wybranych ludzi posiadających ogromne zasoby pieniężne. Jednak z czasem i licznymi zmianami w kategorii szkolnictwa w Polsce czy za granicą, instytucje te walczą o jak największą liczbę uczniów, wprowadzając liczne promocje, upusty i obniżając ceny.
W tym momencie prawie każdy z nas, wybierając szkołę, może pozwolić sobie na wybór prywatnej uczelni, ale czy to aby na pewno jest dobry kierunek?
Nauka w takiej szkole kiedyś i dziś zmieniła się diametralnie, właśnie przez dążenie do zwiększenia liczby uczniów, a co za tym idzie zysków z tychże pierwszoroczniaków. Jednak poziom zdobywanej wiedzy przez studentów prywatnych szkół spadł diametralnie. Wszystko to przez obawę placówki przed stratą ucznia-klienta, który zazwyczaj co miesiąc przelewa ustaloną kwotę na konto uczelni.
Trzeba jednak jasno podkreślić, że lekcje w takich szkołach nie różnią się niczym, nawet można by rzec, że potrafią być o wiele bardziej rozbudowane i ciekawsze od tego, co proponują państwowe uczelnie.
Sekret niższego poziomu wykształcenia absolwentów tkwi w nich samych, ponieważ nie każdy człowiek jest uzdolniony, nie każdy dokonuje właściwych wyborów, choć kto żyw i dysponuje na to środkami, może podjąć naukę.
Sporną kwestią w takiej instytucji może być nauczyciel, który uważany jest za zło wszelkie, jeżeli chodzi o prywatne nauczanie, jednak badania naukowe w kilku krajach na temat zarobków nauczycieli doskonale pokazują, że lepiej zarabiający profesorowie prowadzą lekcje znacznie lepiej.
Jednak to czy upowszechnienie dostępu do płatnej edukacji zweryfikuje za kilka lat nasz rynek pracy i my sami.

read more