Demografia a edukacja

Mar 14, 16 Demografia a edukacja

System szkolnictwa w ostatnich kilkunastu latach dotykały różne przemiany i reformy. Wprowadzono gimnazja, skrócono czas trwania liceum, technikum i szkoły zawodowej. Po każdej z nich ustalono nowe egzaminy, sprawdzające umiejętności nabyte przez kilka lat edukacji. Również poziom nauczania języków obcych uległ znacznej poprawie. Czy jednak trend ten w najbliższej przyszłości jest możliwy do utrzymania?

Problemów, które ów tendencję mogą zaburzyć jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest demografia. Z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci. Przyszłe roczniki szkolne staną się mniej liczne. Dlatego też jednym z pierwszych , który odczuje przemiany społeczne będzie nauczyciel. Mniejsze zapotrzebowanie na kadrę jest prognozą bezsprzeczną. Jest jednak szansa, by zwiększyć jakość edukacji wśród uczniów. Po pierwsze, klasy mniej liczne zawsze radziły sobie lepiej, osiągając wyższe wyniki. Po drugie, konkurencja wśród nauczycieli wymusi dobry poziom nauczania.

Znakomitym uzupełnieniem szkolnictwa już teraz są korepetycje. Szanse na dodatkowe lekcje mogą przynieść korzyść każdej ze stron. Problemem zaporowym może okazać się cena, jednak i ona może być poparta wiedzą oraz kwalifikacjami. System indywidualnego nauczania może być również wspierany w przyszłości pod kątem systemowym. Poza tym taka możliwość niesie ze sobą jeszcze jedną funkcję – wychowawczą. Tę rolę można potraktować jako uzupełnienie dydaktyki rodzicielskiej, dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej osoby z pośród tysięcy chętnych. Także dla dzieci nauka stanie się przyjemnością.

Przyszłość edukacji może rodzić wiele obaw. Jednak to od nas samych, jakkolwiek jesteśmy z tym problemem związani, jak sobie poradzimy z czekającymi na nas wyzwaniami.

read more

Ucz się dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz

Mar 14, 16 Ucz się dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz

Edukacja to bardzo ważny temat, od niej uzależnione jest całe życie człowieka. Z tego powodu na każde dziecko nałożony jest obowiązek szkolny. Nie każdemu jednak nauka szybko wchodzi do głowy. Składa się na to wiele czynników m.in.: narzucanie zbyt wielu obowiązków na uczniów, którzy zniechęcają się do nauki. Oczywiście, kartkówki, sprawdziany, prace domowe czy uczęszczanie na lekcje jest konieczne, jednak te przykre obowiązki można uatrakcyjnić. Wszystko zależy od nauczyciela, to dzięki niemu nauka może stać się zabawą. Ciekawe, wcześniej przygotowane zajęcia, łączące teorię z praktyką, to jest sposób na przełamanie szkolnej nudy. Sam zawód nauczyciela ma długą i bogatą historię, Dawniej nauczyciel był wychowawcą, mistrzem, stąd też cieszy się on obecnie tak dużym autorytetem. Nauczyciel nie powinien jednak budować swojego autorytetu na strachu, poprzez m.in.: stawianie do kąta, krzyczenie na uczniów, szantażowanie. Prawdziwy autorytet powinien zawsze przyznać się do faktycznie popełnionego błędu, uważnie słuchać swoich uczniów oraz, przede wszystkim, zarażać pasją. Nauczyciel powinien także wdrążać w relacjach między uczniami współpracę zamiast powszechnej rywalizacji. Porównywanie prac uczniów, wyróżnianie najlepszych zdecydowanie zaburza umiejętność współpracy, a przecież w wielu zawodach „praca w grupie” jest znacznie ceniona w CV. Z tego powodu już na etapie wczesnoszkolnym dzieci powinny być uczone przede wszystkim współpracy, rywalizację należy usunąć na dalszy plan. Konieczne jest zachęcanie dziecka do nauki już na wczesnym etapie szkolnym. Dzięki temu z przyjemnością będzie ono poszerzało swoją wiedzę coraz bardziej, zdobywając coraz to wyższe wykształcenie.

read more

Wiedza kluczem do sukcesu.

Mar 14, 16 Wiedza kluczem do sukcesu.

Edukacja i wykształcenie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społecznym, jak i zawodowym każdego człowieka. To dzięki wyuczonym i zdobytym umiejętnościom posługiwania się mądrością jesteśmy w stanie dojść w życiu do wielu rzeczy.
Wiele osób już w wieku wczesnoszkolnym odkrywa swój kierunek rozwoju, czy to w danej dziedzinie nauki, czy zawodu, który w przyszłości będą wykonywać.
Trzeba jednak pamiętać, że niezbędne lekcje nie są do pobrania jedynie w szkole, gdzie tak naprawdę zdobywamy podstawowy zbiór zagadnień i wprawę w korzystaniu z nich w życiu codziennym. Ponieważ jest to tak ważne dla młodych ludzi, ich rodzice starają się zadbać o dodatkowe wzbogacanie kulturowe i oświatowe swoich podopiecznych. Także, jeżeli chodzi o ich pasje czy hobby, takie jak na przykład fotografia, muzyka czy sport. Jest to o tyle istotne, że psychika i prawidłowy rozwój dziecka tego wymaga.
Nauka jest potęgą, która pozwala nie tyle odnaleźć się w naszym coraz szybciej pędzącym naprzód świecie, ile jeszcze bardziej go napędzać i sprawiać, by nasza cywilizacja przekraczała kolejne progi rozwoju, jak i pokonywała coraz to większe bariery.
Przy wyborze odpowiedniej ścieżki kariery naukowej, nie wolno zapominać o najważniejszej jednostce, dzięki której uczymy się szybciej lub wolniej.
Nauczyciel — bo o nim mowa, jest osobą, która może nam w tym pomóc, wystarczy zasięgnąć opinii i przy odrobinie szczęścia trafimy na odpowiedniego, który pokieruje nas czy nasze dziecko w dobrym kierunku.
Człowiek uczy się przez całe życie, jest to niepodważalny fakt, ale i bardziej się do tego przyłoży, tym miej później będzie musiał robić to na swoich błędach.

read more

Jaką rolę pełni edukacja w życiu dziecka?

Mar 14, 16 Jaką rolę pełni edukacja w życiu dziecka?

Nie da się przecenić wartości edukacji. Większość uczniów nie lubi szkoły, gdyż instytucje edukacyjne nakładają na nich obowiązki, jednak później, jako dorośli, często przekonują się, iż nie da się przecenić wartości wykształcenia. Doskonale wiedzą o tym fakcie rodzice, którzy wymagają od dzieci dobrych ocen, oraz zachęcają je do większego wysiłku i do zbierania jak największej ilości wiedzy i doświadczeń.

Nauka procentuje w przyszłości, gdyż pozwala z jednej strony uzyskać lepszą pracę, rozwijać swoje umiejętności i poszerza możliwości, a z drugiej rozwija to, czego nie da się zmierzyć czy zapisać w CV – otwartość, samodzielność, zaradność. Tylko takie spojrzenie na szkołę i lekcje pozwoli dzieciom i nastolatkom zrozumieć, dlaczego edukacja jest obowiązkowa. Być może wręcz docenią to, że nauczyciel to osoba z większą wiedzą, ale również większym doświadczeniem, od którego warto się uczyć.

Niestety, nauczyciel to zawód niedoceniany – często nawet rodzice zapominają, iż nauczyciele oprócz przekazywania wiedzy odgrywają w życiu swoich uczniów jeszcze inną, niezwykle ważną rolę. Chodzi o funkcję wychowawcy, pedagoga, a często wręcz psychologa. Szkoła jest przecież placówką edukacyjno-wychowawczą, co oznacza, iż dziecko pobiera w niej nie tylko naukę, a więc wiedzę, ale uczy się równie ważnego współżycia społecznego, szeroko rozumianej kultury, a także przyswaja wartości. Z tego powodu warto, by rodzice dokonywali świadomego wyboru szkoły dla swojego dziecka, a później zwracali uwagę na to, co dzieje się w szkolnym życiu pociechy. Szkoła bowiem jest dla ucznia drugim domem, a dorośli powinni zrobić wszystko, by ten dom uczynić szczęśliwym.

read more

Zajęcia dodatkowe dobrem dla dziecka czy rodzica?

Mar 14, 16 Zajęcia dodatkowe dobrem dla dziecka czy rodzica?

Od kilku lat panuje trend posyłania przez rodziców swoich dzieci na wszelakie zajęcia dodatkowe. Są to naprawdę różne formy i typy takich zajęć, od nauki gry w szachy, poprzez tenis, na podstawach programowania skończywszy. Jest to coraz bardziej popularna metoda na rozwój dziecka, jak i możliwość swobodnej pracy czy wypoczynku dla rodzica.
Jest tak, ponieważ coraz częściej opiekunowie wysyłają swoje pociechy na prywatne lekcje, często bardzo drogie, czy na darmowe fakultety organizowane przez rodzimą szkołę publiczną. Jest to rozwiązanie wygodne przede wszystkim dla rodzica, który dzięki temu zyskuje przede wszystkim czas wolny od zajmowania się dzieckiem. Niestety jest to coraz bardziej popularna metoda, która polega na wynajęciu prywatnego nauczyciela, którego zadaniem jest po prostu zająć się szkrabem jednocześnie czegoś go nauczyć.
Niezaprzeczalnym faktem jest to, że taka dodatkowa nauka dla dzieci jest potrzebna, lecz nie w takiej ilości. Niestety jest to prawda, ponieważ dziecko przeciążone dodatkowymi obowiązkami jest zmęczone, osowiałe i smutne. Dzieje się tak dlatego, iż młody człowiek równie dużo czasu wolnego powinien poświęcać przede wszystkim na zabawę. Gry, czytanie książek, rozmowa z rówieśnikami rozwijają dziecko pod wieloma względami. Jest to przede wszystkim wyobraźnia i samodzielność dziecka. Umiejętności te niestety najszybciej rozwijają się właśnie w wieku przedszkolnym i szkolnym, kiedy to rodzice postanawiają jak najlepiej zorganizować swojemu podopiecznemu czas wolny.
Zasada „wszystkiego po trochu, nic na siłę” sprawdza się w tej relacji znakomicie, pozwólmy się dziecku po prostu bawić.

read more