Obraz współczesnej szkoły

Lis 25, 15 Obraz współczesnej szkoły

Zapewne niejedna osoba zauważyła, że szkoła często zawodzi oczekiwania i niejednokrotnie jest miejscem, które wręcz przeszkadza w rozwoju. Co jednak by się stało, gdyby ją zlikwidować? Czy edukacja i wiedza zostałyby na tym samym poziomie? Możemy mieć obiekcje co do słuszności tej instytucji, ale to właśnie szkoła zapewnia szeroki dostęp do nauki dla wszystkich i na równym poziomie. Publiczna edukacja, o którą dba państwo, to jedna z lepszych rzeczy dla społeczeństwa. Dzięki temu każdy ma szansę zdobyć ogólną wiedzę o życiu i świecie, poznać język – nie tylko ojczysty, lecz również obcy. Szkoła umacnia więzi międzyludzkie, kształtuje światopogląd i umiejętności interpersonalne. Nie jest to jedynie miejsce sztampowej, żmudnej nauki i zakuwania trudnych regułek. Ten wizerunek szkoły powinien zniknąć z naszej świadomości. W zamian powinniśmy spojrzeć na tę instytucję nieco łaskawiej. To ogromny trud utrzymać szkołę, nie tylko ze względów finansowych, ale także oświatowych. Narzekamy na szkolną biurokrację, ustawy i niezrozumiałe przepisy, ale to właśnie dzięki nim udaje się utrzymać odpowiednie standardy gwarantujące wszystkim obywatelom prawo do nauki i edukacji. Oczywiście, jest to urząd nie bez wad, lecz porównując dzisiejszy obraz dzisiejszej szkoły do szkoły z nie tak dalekiej przeszłości, możemy być wdzięczni i dumni. Przez lata cenzury i komunistycznej niewoli nauka, prawda i historyczna i wiedza były tłamszone. Dziś mamy możliwość nauki w dobrych warunkach, uczymy się ważnych dla kraju i świata faktów, poszerzamy horyzonty. Dzisiejsza szkoła to bez wątpienia miejsce rozwoju, w którym najważniejsza jest wiedza, edukacja i język. Nie bądźmy aż tak surowi i krytyczni i spójrzmy łaskawszym okiem na całokształt polskiej oświaty.

read more

Nauka kluczem do sukcesu

Lis 25, 15 Nauka kluczem do sukcesu

W dzisiejszych czasu jedyną pewną rzeczą do inwestowania jest nauka. Wiedza szczególnie specjalistyczna okazuje się bardzo często bardziej wartościowa niż złoto. Dlatego tak ważne jest, aby od najmłodszych lat, to właśnie edukacja była najważniejszym elementem życia każdego z nas.
Szczególnie duży nacisk nakładany jest w dzisiejszych czasach na edukację ścisłą, techniczną. To właśnie osób o takim wykształceniu ciągle brakuje na rynku pracy.
Jednak nie każdy z nas jest uzdolniony w tym kierunku i może studiować na politechnice i wyuczyć się na inżyniera. Wielu ludzi pozbawionych jest zmysłu matematycznego, a każdy przedmiot ścisły od najmłodszych lat stanowi dość spory problem.
Na szczęście istnieją także inne kierunki w nauce, które są w stanie zagwarantować nam sukces na rynku pracy. Mowa tu przede wszystkim o nauce lingwistycznej. Język obcy stał się w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem nauki już od przedszkola. Lecz znajomość jednego języka obcego obecnie nie wystarcza. Szczególnie cenieni są pracownicy posługujący się w sposób minimum komunikatywny przynajmniej trzema językami obcymi.
Takie umiejętności otwierają bardzo wiele drzwi u różnych pracodawców. Obecnie coraz więcej firm, dzięki Unii Europejskiej i swobodnemu przepływowi osób i usług, otwiera swoje działalności lub ich oddziały w innych krajach. Potrzebują oni wtedy pracowników, którzy będą ich reprezentować po całej Europie, a nawet świecie i będą w stanie się swobodnie porozumieć i pracować z ludźmi przeróżnych narodowości.
Dlatego tak ważna w dzisiejszych czasach jest nauka. Nie ma nic bardziej wartościowego i godnego inwestowania. Już od najmłodszych lat i aż do końca życia. Bo na naukę nigdy nie jest za późno.

read more

Efektywne zdobywania wiedzy i umiejętności

Lis 25, 15 Efektywne zdobywania wiedzy i umiejętności

Chyba wszystkim znane jest stwierdzenie, że z teoria z praktyką ma niewiele wspólnego. W pewnym sensie jest ono prawdziwe, ponieważ wiedza teoretyczna zakłada istnienie pewnych idealnych warunków, w których przeprowadzany jest dany eksperyment lub tok rozumowania. Niestety rzeczywistość idealna nie jest i stąd zapewne wynikają rozbieżności.

Jednak teoria i praktyka nie mogłyby istnieć w oderwaniu od siebie. Jedna i druga są wręcz niezbędne, aby nasza edukacja zakończyła się sukcesem. To trochę tak jak wtedy, gdy poznajemy nowy język. Najpierw wytrwale uczymy się podstaw, poznajemy znaczenie słów i całych zdań, aby później użyć ich w praktyce i w ten sposób ugruntować nową umiejętność.

Sposób zdobywania wiedzy poprzez uczenie się zagadnień teoretycznych i weryfikowanie ich w praktyce, jest niezwykle skuteczny. Sprawia on, że wiedza bardzo szybko się utrwala. Ponadto taki sposób edukacji wnosi celowość naszych działań. Nie uczymy się tylko „suchej” teorii, ale widzimy, że możemy ją zastosować w praktyce. Pobocznie zdobywamy też inne umiejętności, niekoniecznie związane z głównym przedmiotem.

Właśnie wielotorowość nauki, nakierowanej na osiągnięcie wyraźnie określonego celu, jest odpowiedzialna za występujący tu efekt synergii i przyspieszenie nauki. Można na przykład uczyć się programowania mikrokontrolera, umieszczonego w prostym układzie elektronicznym, który musimy najpierw zaprojektować i zbudować, przy okazji korzystając z materiałów dydaktycznych i kart katalogowych elementów elektronicznych w języku angielskim. To ostatnie z kolei wymaga użycia słownika i translatora, dzięki czemu poznajemy język i uczymy się efektywnego korzystania z narzędzi internetowych. Finalnie, nie dość że posiedliśmy wiedzę i umiejętności, to stajemy się posiadaczem przydatnego urządzenia.

read more

Wiedza z Internetu

Lis 25, 15 Wiedza z Internetu

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, dostęp do wiedzy wysokiej jakości ograniczał się do szkoły, książek i audycji lub programów popularnonaukowych. Dziś, w dobie Internetu nasza wiedza może być poszerzana za pomocą tego fascynującego medium.

Internet to globalna sieć komputerowa, dająca dostęp do praktycznie każdego zakątka świata. Ze względu na swoje znaczne rozproszenie, panuje w niej niezwykły szum informacyjny. Aby nasza edukacja z jej użyciem była skuteczna i wartościowa merytorycznie, należy dokładnie selekcjonować źródła informacji. Punktem zaczepienia są encyklopedie internetowe, których przedstawicielem jest znana wszystkim Wikipedia.

Wikipedia jest encyklopedią tworzoną przez entuzjastów – wikipedystów. W większości są to osoby anonimowe, które dodają i poprawiają zawarte w niej informacje. Jest też pewna grupa osób – profesjonalnych redaktorów – która zajmuje się kontrolowaniem wprowadzanych zmian.

Powyższa struktura jest zarówno wadą jak i zaletą Wikipedii, bo o ile wiedza w niej zawarta na tematy ściśle techniczne, jest bardzo wysokiej jakości, to obszary dotykające polityki i religii, nie są wolne od informacji nieaktualnych czy wręcz internetowego wandalizmu. Używając Wikipedii, dobrze jest zweryfikować zgodność treści artykułu z zawartością źródeł, których wykaz jest pod nim, jak i sprawdzić jakość samych źródeł.

W przypadku Wikipedii duże znaczenie ma język, w którym ją przeglądamy. Pomimo dużych starań wikipedystów, polska wersja encyklopedii przedstawia się nader ubogo w porównaniu z wersją angielską. Jeśli chcemy uczyć się głównie z Internetu, bardzo przydatną umiejętnością jest właśnie znajomość języka angielskiego. Jest to na tyle uniwersalny język, że pozwala porozumieć się praktycznie na całym świecie.

read more

Nauka języków obcych

Lis 25, 15 Nauka języków obcych

W dzisiejszych czasach coraz większa wagę przykłada się do znajomości języków obcych. Dzięki globalizacji możemy kontaktować się na co dzień z ludźmi z najdalszych zakątków globu, do naszego kraju przyjeżdża coraz liczniejsza grupa turystów czy interesantów, z którymi przecież trzeba się jakoś dogadać. Także przy aplikowaniu na większość stanowisk, szczególnie tych dobrze płatnych wyższego szczebla, pracodawcy zwracają uwagę na to czy dana osoba biegle posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym.Jak widać, niewiele można dziś zdziałać bez znajomości chociażby podstaw angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czy francuskiego, dlatego coraz to więcej osób zapisuje się na różnego rodzaju kursy w celu poprawy swoich kompetencji lingwistycznych.

Wiadomo jednak, że Polakowi wyjątkowo trudno przychodzi wydawanie swoich ciężko zarobionych pieniędzy na takie dziedziny życia jak edukacja czy rozwój osobisty. Większość osób uważa naukę nowych umiejętności i ogólnie samorozwój za coś zbędnego i niewartego uwagi. Niestety wysokiej jakości wiedza potrafi słono kosztować, więc tym trudniej podjąć decyzję o podjęciu nauki nowego języka. Niektórzy próbują oszczędzać na kursach, zapisując się na miernej jakości lektoraty, często bez tzw. native speaker’a, który potrafiłby szybko i skutecznie wprowadzić studenta w świat swojego języka oraz kultury. Nie warto więc akurat na tego typu kursach zbytnio oszczędzać, tym bardziej, że takie podejrzanie „atrakcyjne” oferty często pomijało w swojej treści fakt, że trzeba dodatkowo dopłacić za pomoce naukowe, ćwiczeniówki lub podręczniki. Z pewnością warto przed wybraniem szkoły językowej zasięgnąć opinii o niej wśród swoich znajomych, ludzi, którzy zetknęli się z jej usługami, aby uniknąć przykrych rozczarowań i mieć pewność, że nasza inwestycja zwróci się niedługo z nawiązką w postaci wartościowej wiedzy i umiejętności.

read more