Komunikacja w życiu społecznym

Paź 21, 14 Komunikacja w życiu społecznym

Jeśli by spojrzeć na świat zwierząt, można się przekonać, że każdy niemal gatunek ma swój specyficzny rodzaj komunikacji. Nie inaczej jest z ludźmi. Ewolucja obdarzyła nas narzędziem mowy. Dzięki niej możemy wymieniać informacje, nawiązywać kontakty czy zawierać różnego rodzaju więzi społeczne. To właśnie komunikacja za pomocą narzędzia mowy pozwoliła nam tworzyć na początku grupy, później plemiona aż w końcu skomplikowane grupy społeczne. Gdyby nie komunikacja, wymiana myśli z pewnością nie bylibyśmy na tym etapie rozwoju na jakim się znajdujemy. Sposób komunikowania się między ludźmi co więcej możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Do zaistnienia ciągu komunikacyjnego potrzebne są dwa czynniki: nadawca oraz odbiorca. W dobie powszechnego rozwoju technologii możemy również wymienić różne kanały komunikowania się. Przy komunikowaniu nie można również zapomnieć o celu jaki nadawca chce osiągnąć poprzez przekazywanie takiej a nie innej informacji. Może to być wywołanie konkretnego uczucia czy reakcji u u odbiorcy. Bądź co bądź, komunikacja w głównej mierze służy do wymiany myśli. Oczywiście komunikacja nie zawsze pozwala na osiągnięcie celu u nadawcy. Przecież nie każdy jest podatny na manipulację. Z drugiej też strony komunikacja często jest nośnikiem informacji kulturowych, składających się na całe dziedzictwo kulturowe narodu. Dziedziną badającą to w jaki sposób ludzie posługują się między sobą mową i komunikacją jest pragmatyka. Idąc dalej tokiem naukowej dedukcji można wyróżnić co najmniej kilka funkcji językowych. Do najważniejszych, stanowiących przecież o naszym humanizmie jest funkcja poznawcza. Jak sama nazwa wskazuje za pomocą tej funkcji, człowiek jest w stanie zrozumieć procesy zachodzące w otaczającym go świecie. Ponadto wyróżnić można funkcję kulturową, czyli tworzenie wspólnych doświadczeń dla większej grupy społecznej.

read more

Trudne zagadnienia z logiki

Paź 11, 14 Trudne zagadnienia z logiki

Logika to jeden z tych działów, które zawsze sprawiają uczniom szczególną trudność. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ umiejętność logicznego myślenia jest wbrew pozorom dość skomplikowana. Na pewno nie każdy jest w stanie od razu zrozumieć nawet podstawowe zagadnienia z przywołanej dziedziny wiedzy. Należy przy tym zaznaczyć, że logika jest bardzo rozległą dziedziną i nawet na etapie studiów obowiązują tylko niektóre zagadnienia. Mimo to, młodzi ludzie często nie mogą sobie poradzić z przyswojeniem wiedzy, a niekiedy nawet decydują się na korepetycje z tego zakresu. Warto zatem nieco bliżej przyjrzeć się tej fascynującej dziedzinie, która łączy się z wieloma interesującymi aspektami. Należy zaznaczyć, że poszczególni badacze mają różne poglądy dotyczące tego, z jaką dziedziną logika jest najmocniej połączona. Większość z nich typuje tutaj przede wszystkim filozofię, argumentując to konkretnymi zagadnieniami, które są podobne do filozoficznych twierdzeń. Jeśli kogoś bardziej interesuje związek logiki z filozofią, koniecznie powinien sięgnąć po konkretne pozycje książkowe, które pomogą mu nieco bardziej zagłębić się w istotę tego tematu. Niewątpliwie, logika ma także wiele wspólnego z matematyką, czego dowodem jest chociażby obowiązujący program zajęć z matematyki w polskich liceach. Jak się okazuje, nawet w gimnazjum uczniowie poznają podstawy logiki, oczywiście w odpowiednio okrojonym materiale. Na etapie szkolnym nie są to skomplikowane zadania, dlatego też uczniowie na ogół nie mają z nimi problemów. Oczywiście, jeśli ktoś jest zainteresowany bardziej skomplikowanymi działaniami, może poprosić o wsparcie nauczyciela, który na pewno szybko udostępni ambitnemu uczniowi nieco trudniejsze zadania. Nie da się jednak ukryć, że dopiero na studiach można dokładniej poznać logikę.

read more