Jak założyć własną firmę?

Sie 12, 14 Jak założyć własną firmę?

Rozwój przedsiębiorczości oraz kampanie informujące o zaletach prowadzenia własnej działalności dają pozytywne rezultaty. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na założenie firmy. Od chęci się zaczyna, jednak po drodze napotykamy różne trudności. Pojawia się podstawowe pytanie – jak to zrobić?

Pierwszy krok do założenia firmy to zdecydowanie się na formę działalności, a w związku z tym zgromadzenie odpowiedniego kapitału. O ile w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest posiadanie 5 tys. złotych, o tyle spółka akcyjna wymaga wkładu znacznie większego – 100 tys. złotych. Bez problemu jednak założymy jednoosobową działalność gospodarczą, w przypadku której wymagana jest jedynie określenie siedziby firmy.

Nasze kroki powinniśmy najpierw skierować do Urzędu Gminy (lub Urzędu Miasta, w zależności od miejsca zamieszkania), gdzie rejestrujemy się w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG). Już w tym momencie musimy znać konkretne informacje dotyczące naszej firmy tj. jej nazwę, miejsce zamieszkania oraz adres siedziby, przedmiot wykonywanej działalności, a także formę opodatkowania.

Następny etap to zgłoszenie działalności w urzędzie statystycznym, gdzie otrzymujemy numer REGON, niezbędny do wystawiania faktur oraz rachunków. To identyfikacja firmy, gwarantująca jej prawdziwość i rzetelność. Kolejnym niezbędnym ruchem jest założenie firmowego konta bankowego (jest ono obowiązkowe w przypadku rozliczenia w formie księgi rachunkowej oraz księgi przychodów i rozchodów). O ile w wyborze banku mamy pełną dowolność, konto firmowe powinno spełniać określone standardy, o których zostaniemy poinformowani w banku. Wyrobienie pieczęci firmowej możemy załatwić wtedy, kiedy otrzymamy już poświadczenie wpisu do CEIDG. Ostatni krok, który należy poczynić w zakładaniu własnej działalności, to jej zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

read more

Księgowość – trudna strona prowadzenia firmy

Sie 10, 14 Księgowość – trudna strona prowadzenia firmy

Dla wielu przedsiębiorców zatrudnienie dobrego księgowego jest czymś oczywistym, bez tego nie da się normalnie funkcjonować. Wszelkie sprawy księgowe powinny być jak najbardziej uregulowane. Wybór odpowiedniego fachowca w tej dziedzinie nie jest wcale prostą czynnością. Trzeba nie tylko wyselekcjonować osoby pod względem doświadczenia, ale również i znajomości nowoczesnych programów komputerowych, które ułatwią całą pracę. Dokumentacja każdej firmy powinna być w nienagannym stanie, a właśnie o to dba każdy dobry i szanujący się księgowy. Nie tylko zatrudnienie osoby na tym stanowisku pomoże rozwiązać problemy, także zatrudnienie biura rachunkowego pozwoli pozbyć się wszelkich utrudnień. Niestety wykonanie wszelkich zadań księgowych samodzielnie wymaga od właściciela firmy ogromnej wiedzy, stale poszerzanej, ale także i zaangażowania. Tutaj potrzeba nieco czasu, by móc wszystko ogarnąć. Oczywiście to tak samo ważne jak zarejestrowanie firmy w urzędzie. Na to też potrzebne są odpowiednie dokumenty, czas i zaangażowanie ze strony właściciela. Nie tylko wybór odpowiednich pracowników, brygadzistów, kierowników produkcyjnych i ludzi, którzy będą pracować na określonych stanowiskach jest istotny, by zaistnieć. Także sprawne prowadzenie dokumentacji firmowych, odprowadzanie podatków na czas, wykonywanie przelewów w terminie liczy się najbardziej, dlatego takie zadania należą do księgowego lub księgowej, jeśli na tym stanowisku zasiada kobieta. W zależności od tego ile jest tej pracy papierkowej taka jest wypłata osoby pracującej na tym stanowisku. Stawki mimo wszystko nie należą do najniższych, dlatego jest bardzo wielu chętnych na takie stanowisko. Prowadzenie rachunkowości i księgowości firmowej to nie tylko wspaniała wypłata, to przede wszystkim odpowiedzialność, o czym należy pamiętać.

read more

Zmiany, które poprawiły komfort prowadzenia firmy.

Sie 09, 14 Zmiany, które poprawiły komfort prowadzenia firmy.

Liczne zmiany na przestrzeni lat, znacząco wpłynęły na to, jak prowadzi się interesy w Polsce. W naszym kraju naprawdę warto jest otworzyć firmę. Dzięki coraz lepszemu prawu, polskie firmy są w świetnej sytuacji. Dostosowanie naszych przepisów do prawa Europejskiego, spowodowało, że międzynarodowe firmy mogą spokojnie działać w naszym kraju, przyczyniając się do jego rozwoju. Podobnie ma się to do naszych rodzimych firm, które otwierają się na inwestycje zagraniczne. Polacy to bardzo inteligentni i pracowici ludzie, jednakże często z uwarunkowań losowych nie mogli podjąć się działalności gospodarczej. Na szczęście, rozwinął się dobrze system socjalny, który poprzez odpowiednio wydawane zasiłki, zachęca ludzi do otwierania biznesów. Również na starcie ci ludzie nie pozostają sami, gdyż mogą liczyć na spore dotacje z Unii Europejskiej. Te, często znaczne kwoty są niezbędne do otwarcia konkurencyjnej firmy, która będzie mogła funkcjonować na równych zasadach z innymi przedsiębiorstwami. Samorządy wprowadziły też liczne ułatwienia dla firm, co znacząco pomaga biznesmenom. W niektórych działa nawet bezpłatna obsługa prawna, dzięki czemu Ci ludzie nie muszą sami wydawać pieniędzy na pomoc adwokacką oraz mogą ze spokojnym sumieniem działać na rynku, mając pewność, że prowadzą biznes zgodnie z prawem. Jest to naprawdę wspaniałe. Warto jest robić interesy w Polsce i korzystać z szerokiego spektrum możliwości. Coraz lepsze prawo i jeszcze przyjaźniejsze urzędy sprawiły, że ludzie chcą działać samodzielnie, zarabiać pieniądze i przyczyniać się do rozwoju naszej gospodarki, tworząc przy tym nowe miejsca pracy, które są przecież ogromnie potrzebne. Pomijając urzędy, w naszym kraju działają fantastyczne organizacje biznesowe, które wspierają w rozpoczęciu samodzielnej działalności gospodarczej. Pomoc prawna, finansowa oraz ogólny pozytywny klimat sprawia, że prowadzenie firmy w Polsce jest naprawdę efektywne.

read more

Działalność gospodarcza a rozliczenie podatkowe

Sie 05, 14 Działalność gospodarcza a rozliczenie podatkowe

Na początku prowadzonej działalności oraz przy jej rejestracji niezbędny będzie wybór formy rozliczenia podatkowego. W systemie podatkowym mamy do wyboru kilka sposobów. Decydując się na jeden z nich, warto rozważyć za i przeciw, porozmawiać z osobą znającą tematykę księgowości oraz specyfikę danej działalności.

Karta podatkowa to forma dedykowana dla małych przedsiębiorstw o niskich, nie zawsze regularnych dochodach. Istotą rozliczeń w ramach karty podatkowej jest płacenie podatku zryczałtowanego raz w roku, brak konieczności składania miesięcznych deklaracji o dochodach, a także innego rodzaju ewidencji. Natomiast podatnik nie jest zwolniony od wystawiania rachunków lub faktur na życzenie klienta, o czym należy pamiętać. Karta podatkowa uniemożliwia również odliczanie strat, czy kosztów prowadzonej działalności.

Rozliczenie ryczałtowe jest uważane za jedną z wygodniejszych form, jednak nie każdy może z niej skorzystać. Wyłączeni z takiej opcji są właściciele apteki, kantoru i kilku innych form działalności. Podatnik wybierający tę formę rozliczeń informuje urząd skarbowy na początku roku, najpóźniej do momentu uzyskania pierwszego dochodu. W tym rozliczeniu konieczna jest ewidencja przychodów, nie istotne są natomiast koszty.

Istnieje także możliwość skorzystania z zasad ogólnych w formach opodatkowania, a więc z progu podatkowego, bądź podatku liniowego. Stosuje się wtedy księgę przychodów i rozchodów lub księgę rozrachunkową.

Warto dodać, że przedsiębiorca, który nie podjął decyzji o formie rozliczenia przy rejestracji działalności w systemie CEIDG, bądź nie złoży odpowiedniego oświadczenia do właściwego urzędu skarbowego, zostaje przypisany do formy rozliczania podatkowego na zasadach ogólnych. Ponadto formę rozliczeń można zmienić również na początku roku podatkowego.

read more

Obsługa prawna firm – zakres i kompetencje

Sie 03, 14 Obsługa prawna firm – zakres i kompetencje

Duża firma to duże problemy, nie tylko w zakresie zarządzania, ale też problematyki prawnej. Każda umowa jest odrębnym przypadkiem, wymagającym konsultacji i ostrożności. Prawna opinia przydaje się również podczas komunikacji zewnętrznej z otoczeniem biznesowym, mediami, klientami. Wiele firm prawniczych proponuje specjalną ofertę, skierowaną do przedsiębiorstw.

Oferta dla przedsiębiorstw zawiera przede wszystkim charakterystyczne aspekty i problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Początki działalności bardzo często wymagają wsparcia prawniczego, nawet w najprostszych aspektach funkcjonowania, choćby przedstawiania oferty, czy kontaktów handlowych. Moment zatrudniania pracowników i zawierania z nimi umów, a także pierwszych negocjacji to również czas, w którym wsparcie prawnicze jest mile widziane.

Z kolei już dobrze prosperująca i rozwinięta firma posiada nieco inne problemy. To przede wszystkim windykacja wierzytelności, długów, nie wywiązywanie się z umów, bądź realizacja usług niezgodnie z zawartymi zapisami. Konieczne może być również wykonanie prawnej ekspertyzy, opinii i interpretacji. Prawnik powinien być obecny podczas większości negocjacji, wpływających na duże kontrakty i sumy pieniężne. Korzystanie z profesjonalnych usług kancelarii prawniczej gwarantuje, że firma będzie bezpieczni funkcjonować zarówno w środku, jak i w otoczeniu biznesowym. Umowa podpisywana z kancelarią prawną jest dopasowywana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Prawnik może być obecny na miejscu w określonych dniach i godzinach, otwarty na konsultacje ze wszystkimi pracownikami. Może również funkcjonować w opcji „na telefon”, a więc tylko wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Wycena usług obsługi prawnej firmy jest zazwyczaj dokonywana indywidualnie i elastycznie.

read more