Rodzaje zasiłków i ich funkcje

Lip 31, 14 Rodzaje zasiłków i ich funkcje

Rola pomocy społecznej rozpoczyna się wtedy, kiedy dana osoba, bądź rodzina nie radzi sobie z różnego rodzaju problemami. Zazwyczaj są to problemy materialne, choć w większości przypadków brak funduszy na podstawowe potrzeby ma podłoże w innych czynnikach, takich jak brak wykształcenia, patologie rodzinne, nałogi, nieporadność wychowawcza, czy po prostu – niekorzystny los. Idąc do ośrodka pomocy społecznej warto wiedzieć, jakie są możliwości wsparcia tej instytucji i czego w ogóle można od niej oczekiwać.

Po pierwsze, zasiłki możemy podzielić na stałe, okresowe i celowe. Zasiłki są świadczeniami pieniężnymi, poza tą formą można także wyróżnić świadczenia niepieniężne. Są to z kolei wszelkiego rodzaju dobra, która poprawiają sytuację bytową rodziny. Warto wymienić tutaj przede wszystkim przekazywaną żywność, ubrania, dach nad głową, opiekę specjalistyczną – psychologiczną i medyczną, bilety, pracę opiekuna rodziny itp.

Powracając jednak do form pieniężnych, które stanowią najbardziej doraźną i najskuteczniejszą opcję, oczywiście jeśli są wydatkowe odpowiednio i nie przeszkadza w tym nałóg, wyróżniamy trzy formy zasiłków.

Zasiłek stały to taki, który zostaje przydzielony osobie całkowicie niezdolnej do pracy. O pozytywnej decyzji instytucji pomocy społecznej decyduje przede wszystkim średnia kwota dochodu przypadająca na członka rodziny oraz sytuacja danej osoby i możliwości zarobkowe.

Zasiłek czasowy przydzielany jest głównie ze względu na stan zdrowia, uniemożliwiający pracę, niepełnosprawność oraz bezrobocie. W przypadku zasiłków celowych, przydziela się je na realizacje konkretnej potrzeby np. remontu, zakupu żywności, leków. Ostatnią formę stosuje się również w sytuacjach kryzysowych, na przykład w obliczu kataklizmu, niszczącego domy i pozbawiającego dachu nad głową określoną liczbę osób. W takiej sytuacji gmina bądź miasto może zadecydować o przyznaniu bezzwrotnych zasiłków, a ich kwota nie jest uzależniona od dochodów.

read more

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Lip 30, 14 Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Wielu ludzi marzy o prowadzeniu biznesu i wolności, braku szefa na plecach, kiedy to rozliczana jest każda minuta pracy lub myślą też, że mogą oni stać się bogatymi w kilka chwil, nie musząc już ciężko pracować, ponieważ są oni sami dla siebie szefem. Ci wszyscy tracą swoje firmy i tracą inwestycje. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej oznacza, że będziesz musiał ciężko pracować i być w stanie zrobić wszystko, co jest związane z firmą, jeśli chcesz odnieść sukces. W tym artykule mam zamiar dać ci kilka wskazówek dla Twojej firmy, aby mogła odnieść sukces. Spodziewaj się tego, że będziesz musiał chodzić do pracy wcześniej niż wszyscy. Prowadzenie biznesu jest to bardzo długa droga. Uważaj na swoje wydatki, gdy będziesz rozwijać swoją działalność. To jest naprawdę proste, aby niepotrzebne wydatki powoli stawały się rzeczywistością. Mimo, że koszt może wydawać się niewielki, będziesz zaskoczony, jak te małe wydatki mogą stać się powoli bolesne i to w taki sposób, że ani się nie obejrzysz i z powrotem skończysz w pracy jako pracownik ponieważ wydałeś zbyt wiele podczas swojego biznesu. Na koniec, należy pamiętać, że klient zawsze ma rację. Klient jest to zawsze klient, aby utrzymać klientów musisz zrobić wszystko, by każdy jeden był szczęśliwy. Jesteś osobową chętną do prowadzenia działalności gospodarczej, a nie klienta, ale bez klientów nie będziesz miał podstaw do uruchomienia działalności, dlatego musisz traktować klienta tak jak chcesz być sam traktowany. Warto te wskazówki wprowadzić w swoje życie. Prowadzenie działalności gospodarczej to świetna sprawa, ale żeby stać się naprawdę produktywnym członkiem społeczeństwa, trzeba się wiele nauczyć. Aby poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie możesz wykorzystać usługi prawne i sprawdzić, co jeszcze da się zrobić. To coś co naprawdę pomaga.

read more

Dziennikarstwo w hołdzie odbiorcom

Lip 30, 14 Dziennikarstwo w hołdzie odbiorcom

Bez dziennikarstwa nie było by przepływu informacji, który jest tak istotny w codziennym świecie. Media nie tylko pokazują to, co się dzieje, informują odbiorców i zapewniają swobodny dostęp do wiadomości, ale także kreują pewne poglądy i postawy. Rzetelne dziennikarstwo pełni bardzo ważne funkcje społeczne, ponieważ to dzięki niemu ludzie „wyrabiają” sobie opinię na różne aktualne tematy. Dlatego też informacje powinny być przekazywane odbiorcy w sposób prosty, pełny (nie w formie wyrwanych z kontekstu strzępków) i jak najbardziej obiektywny. Właśnie ten obiektywizm jest w dziennikarstwie bardzo trudny do uzyskania, ponieważ za każdym napisanym artykułem, tekstem lub przygotowanym materiałem telewizyjnym stoi jakiś człowiek – dziennikarz, który ma własny pogląd na prezentowaną sprawę i w jakiś sposób prezentuje go odbiorcy. Media są opiniotwórcze również ze względu na autorytety, które się w nich wypowiadają. Artykuł znanego dziennikarza, który jest osobą powszechnie szanowaną i znaną sprawia, że czytelnik może przejąć jego pogląd na opisywany temat, ponieważ uzna go za jedyny i słuszny – właśnie ze względu na autorytet autora.  Dziennikarze mają więc bardzo ciężkie zadanie do wykonania – muszą pamiętać o tym, że nie tylko przekazują fakty w sposób jak najbliższy rzeczywistości, ale też „sterują” myśleniem swoich odbiorców. To właśnie odbiorca jest osobą najważniejszą w tym procesie, ponieważ bez niego nie byłoby dziennikarstwa. Reporter z powołania zawsze będzie przedstawiał prawdę, nie da się zmanipulować politycznym wpływom, które mogą próbować narzucić mu jakiś kształt przygotowywanego materiału. Przy błędnym i niezgodnym z prawdą przedstawieniu faktów najbardziej poszkodowany jest odbiorca, ponieważ został oszukany przez dziennikarza, wyrobił sobie niezgodną z prawdą opinię na dany temat i – tym samym – stracił zaufanie do mediów i ich prawdomówności.

read more

Koniec języka za przewodnika

Lip 26, 14 Koniec języka za przewodnika

Od zawsze język był bardzo ważnym „narzędziem” dla rozwoju człowieka i życia w danej społeczności. Porozumiewanie się stanowiło trudność może tylko podczas okresu prehistorycznego, ale później cały świat „oszalał” na punkcie rozmawiania. Należy pamiętać, że komunikacja jest podstawową funkcją języka, ponieważ przekaz informacji to bardzo ważny aspekt codziennego życia. Bez niej właściwie nie istniałoby społeczeństwo jako całość, a co za tym idzie – nie istniałaby cywilizacja. Ludzie ze sobą rozmawiają, piszą do siebie, czytają, rysują, sygnalizują coś znakami – można by wymieniać w nieskończoność. Komunikowanie się może się odbywać w sposób werbalny, czyli słowny lub niewerbalny, czyli inny niż słowny – znaki, rysunki, mimika. Nawe ludzie, którzy nie mówią w jednym języku są w stanie się ze sobą porozumieć w najbardziej prosty sposób – używając do tego celu gestów i rysunków. Oczywiście będzie to komunikacja niepełna, ograniczona i bardzo uboga w treść, ale porozumienie zawsze jest możliwe. Wszystkie elementy, które otaczają człowieka mają jakąś funkcję komunikacyjną. Meble w pokoju są ustawione w odpowiedni sposób po to, żeby ułatwić człowiekowi życie, łóżko „zaprasza” do spania, a krzesło do siedzenia. Komunikat wypowiedziany w odpowiedni sposób może nawet zmienić swoje znaczenie przez użycie określonego tembru głosu, tonu rozkazującego i tak dalej. Przy komunikacji na odległość takie aspekty są bardzo ważne, ponieważ nie widząc nadawcy, jego mimiki, reakcji, odbiorca musi wyłapywać takie niuanse, których być może nie dostrzegłby rozmawiając twarzą w twarz. Język jest tworzywem bardzo plastycznym i pojemnym, znajduje się w nim wiele sformułowań, które mają ułatwić człowiekowi porozumiewanie się z innymi. Wystarczy tylko chcieć porozmawiać i obserwować swoje otoczenie, ponieważ wiele jego elementów pełni funkcje komunikacyjne.

read more

Dla pracodawców, którzy nie chcą rozgniewać pracowników

Lip 25, 14 Dla pracodawców, którzy nie chcą rozgniewać pracowników

Przygotowanie listy płac może być uciążliwe i zawsze jest to zadanie wypełnione napięciem. A zdarza się to co miesiąc, a tak naprawdę nie ma sposobu na uniknięcie tego, no chyba że chcesz rozgniewać pracowników. Jeśli ktoś nie jest w stanie zrobić tego zadanie skutecznie to najwyższy czas, aby rozważyć wynajęcie firmy w ramach outsourcingu, która zna się na tym temacie i chętnie się nim zajmie, uwzględniając wszelkie prawa pracowników i zasiłki, do których ty zwykle nie masz głowy ani cierpliwości. To pomoże w łagodzeniu obciążeń i wpływa na zmniejszenie stresu, z jakim normalnie to zadanie się wiąże. Jeśli ktoś ma nadal wątpliwości co do korzyści płynących z outsourcingu płac przedstawimy tutaj kilka powodów, które mogą pomóc w podjęciu decyzji. Dzięki temu nie musisz się martwić o nic, ponieważ już inni zrobią to za Ciebie. To może pomóc zaoszczędzić czas i energię. Czasami może to zająć lata, aby znaleźć odpowiedni zespół do zrobienia listy płac. Dlaczego ryzykować kiedy można wynająć kogoś, kto może zrobić to niepokojące zadanie dla Ciebie? Modernizacje sprzętu i inne wydatki związane z wynagrodzeniami będą mogły się teraz zmniejszać. Kiedy firma za ciebie robi rachunek płac, nie będzie potrzebnego sprzętu, na którym normalnie to wszystko trzeba sprawdzić. Ponadto, nie trzeba będzie mieć tak wielkiej rezerwy katastrofy oraz modernizacje. Wydatki te mogą być ograniczone do minimum ze względu na outsourcingu płacowy. Pieniądze, które można oszczędzić w kosztach wyposażenia mogą być stosowane w innych częściach firmy np. mogą być przeznaczone na usługi prawne czy reklamę i promocję. To wszystko też pomaga zmniejszyć błędy. Jedną z korzyści płynących z outsourcingu płacowego jest właśnie luksus zatrudniania ekspertów w tej dziedzinie. Zapewni to obliczenia niemal bezbłędne.

read more