Polonia ukraińska

Wrz 16, 13 Polonia ukraińska

Człowiek jest osobą, która potrzebuje drugiej osoby do prawidłowego funkcjonowania. Każdy z nas stara się znaleźć sobie przyjaciół, założyć rodzinę, a wszystko po to, że nie potrafimy być samotni. Człowiek jest tylko jednostką, która należy do większej grupy, zwanej społeczeństwem. Każdy pewni w nim jakąś rolę. Dzięki temu, ludzie pomagają sobie nawzajem, a nie powielają niepotrzebne zachowania, które nie koniecznie są dobre dla całości. Jednostka, bądź też grupa, pełnią jakieś wyznaczone funkcje społeczne, niosące dobrobyt dla całego społeczeństwa. Są jednak osoby, które nie zawsze potrafią, bądź też mają możliwość wywiązać się z przypisanych im zadań. W takich sytuacjach, należy pomagać i wspierać takich ludzi. Takimi sprawami powinny zajmować się osoby i instytucje, które mają ku temu odpowiednie kompetencje. Mogą one je zdobyć na drodze edukacji i nabierania doświadczenia. Z pewnością do funkcji społecznych należy kształcenie społeczeństwa z zakresu kultury. Odpowiednimi instytucjami do tego zadania są ośrodki kultury takie jak muzea, opery czy filharmonie. Nie każdego obywatela jest stać na taki rodzaj nauki, z tego powodu, władze ułatwiają dostanie się do tego typu ośrodków kultury. Funkcje społeczne obejmują również pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Choroba i ubóstwo może dotknąć każdego człowieka. Nie każdy jest na ten fakt przygotowany materialnie. Istnieje wiele fundacji, które gromadzą środki finansowe na pomoc ludziom chorym, których nie stać na leczenie. Jest bardzo wiele funkcji społecznych, o których należy pamiętać i je wspierać. Dzięki temu, można być pewnych, że struktura społeczeństwa jako organizacji jest dobrze zaplanowana i osoby będące w potrzebie otrzymają wsparcie moralne czy też finansowe. To od każdego człowieka zależy, ile sam włoży pracy w to, by w swojej ojczyźnie mógł dobrze i przyjaźnie żyć.

read more

Świetlica środowiskowa

Wrz 13, 13 Świetlica środowiskowa

Świetlice środowiskowe w Polsce działają w ramach Ośrodków Pomocy Społecznej. Te, w bardzo wielu przypadkach zapominane, placówki funkcjonalności publicznej podejmują aktywność przeważnie na zasadach wolontariatu. Świetlice środowiskowe wypełniają lukę pomiędzy szkołą a rodzicami, którzy w wielu sytuacjach nie stwarzają odpowiednich warunków swoim dzieciom. Powodem ma możliwość być brak środków finansowych lub czasu, co przekłada się na niemożność zapewnienia dziecku posiłku, pomocy w nauce czy możliwie optymalnego rozwoju emocjonalnego. Placówki te łączą zakres kompetencji szkoły z obowiązkami rodziców. Często także wspierają kreatywność i przedsiębiorczość spersonalizowanych podopiecznych, aktywizując ich poprzez np. organizowanie wydarzeń kulturalnych. W obszar działań świetlic środowiskowych wchodzi m.in. wsparcie psychologiczne i materialne dla najmłodszych. Świetlice zajmują się głównie dziećmi i młodzieżą z ubogich i patologicznych rodzin, a ich nadrzędnym celem jest szeroko pojęte dobro dziecka. Przygotowują one najmłodszych do samodzielnego życia i próbują kształtować u nich właściwe postawy społeczne. Ponadto placówki te rozwijają zainteresowania dzieci, aktywizując je podczas czasu wolnego, uczą współpracy, organizacji czasu i dają szansę na lepszy start w przyszłość

read more

Logika jako nauka

Wrz 12, 13 Logika jako nauka

W dzisiejszych czasach możemy spotkać wiele dziedzin humanistycznych jak również matematycznych, które dobrze funkcjonują na tym świecie. Coraz więcej ludzi chce się w trudniejszych dziedzinach szkolić i jest to wskazane gdyż na takie właśnie dziedziny i nauki jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy. Do terminu logiki można podjeść na wiele różnych sposobów. W naszym rozważani zajmiemy się logiką jako nauką humanistyczną. Z definicji logika jest to nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. . Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Jako część właśnie filozofii logika jest to nauka normatywna, analizująca źródła poznania pod względem prawomocności czynności poznawczych z nimi związanych. Zajmuje się badaniem ogólnych praw, według których przebiegają wszelkie poprawne rozumowania, w szczególności wnioskowania. Wyróżnia się również w tej dziedzinie trzy działy logiki, a są to mianowicie: Filozoficznymi problemami logiki, zastosowaniem logiki do zagadnień filozoficznych, zagadnieniami filozofii języka. Jak widać taki zwykły termin jak logika może w jednej dziedzinie mocno wpłynąć na nasze poznawanie świata. Jest to termin dość rozbudowany i stanowiący bardzo wiele dziedzin i ciekawych innych rodzajów. Nie ma co się skupiać na wszystkim naraz. Wiemy już czym jest logika jako nauka filozofii, a resztę zagadnień możemy przyswajać w wolnych chwilach samemu, aby nie zmącić całego obrazu i być na bieżąco z tego typu sprawami. Musimy jedynie odróżniać rodzaje logiki i wiedzieć kiedy który termin zastosować, aby zabłysnąć przed naszymi znajomymi, bądź spruwać swoich sił w uczeniu się tego typu ciekawych, ale i trudnych rzeczy. Na naukę nie możemy być obojętni, bo bez tego możemy w życiu nic nie osiągnąć.

read more

Skuteczna komunikacja to wyzwanie

Wrz 12, 13 Skuteczna komunikacja to wyzwanie

Wielu potencjalnych pracowników może być bardzo zaskoczonych, ale naprawdę pracodawcy poszukują w dużej mierze osób komunikatywnych. Niby to żadne szczególne wyzwanie, w końcu większość ludzi potrafi się mówić i pisać. Słyszą także to, co inni mają im do zakomunikowania. A jednak, owa większość wcale nie musi być pracownikiem idealnym. Przede wszystkim dlatego, że mówić nie zawsze oznacza być zrozumianym, a słuchać w wielu przypadkach zdecydowanie bynajmniej nie oznacza słyszeć, co mówi druga osoba. W kwestii pisania jest podobnie. W Polsce problem analfabetyzmu praktycznie nie występuje, ale mimo to jakość formułowania przekazów pisanych pozostawia wiele do życzenia. Nie ma jednak nic straconego. W trakcie poszukiwania nowego zatrudnienia, ale także już wykonując obowiązki służbowe, można nieustannie poprawiać swoje komunikacyjne kompetencje. Trzeba jednak wcześniej zdać sobie sprawę z własnych ograniczeń i problemów. A to wcale nie jest łatwe. Na szczęście można zapisać się na kurs z zakresu kompetencji miękkich i tam sprawdzić swoje umiejętności komunikacyjne. A następnie je poprawić. Nawet porozumiewając się na co dzień we własnym języku ojczystym można napotkać na wiele problemów. Gafy i błędy zostają zapamiętane na długo przez otoczenie, w związku z czym warto nie ustawać w próbach opanowania nowych kompetencji językowych. Przydadzą się w niemal każdej branży, ponieważ ludzie umiejący się wysławiać zawsze zwracają uwagę otoczenia. Obok znajomości zasad ortografii czy składni, przydaje się również popracowanie nad wyraźną wymową. Ona także może ułatwić wykonywanie codziennych obowiązków na zajmowanym stanowisku, ale także zwrócić uwagę płci przeciwnej. Pierwsze randki to na ogół moment wielu rozmów. Umiejętność jasnego formułowania poglądów może być na wagę przyszłego związku.

read more

Język obcy nie taki straszny

Wrz 09, 13 Język obcy nie taki straszny

Z pewnością każdy człowiek potrafi czytać. Chęć nauki rozpoznawania liter, wyrazów oraz całych zdań, dotyka wszystkich ludzi. Są osoby, które mają problem z czytaniem, są niewidomi i nie mogą widzieć tekstu, jednakże rozwój nauki i techniki umożliwia każdemu sięgnięcie po dzieła wielkich literatów. Obecnie coraz częściej książki, dzięki artystom i ludziom przyjaźnie nastawionym do świata, nagrywane są na kasety czy też płyty i w ten sposób docierają do wielu odbiorców. Istnym problemem jest przeczytanie jakiejś obcojęzycznej powieści, dla osoby, która nie potrafi nauczyć się języka obcego. Dawniej przeczytanie czegoś po polsku, byłoby niemożliwe, gdyż wielkie dzieła literackie powstawały po łacinie i tylko wysoko wykształceni ludzie mieli przywilej sięgania po nie. Jednakże nadeszła epoka w naszym kraju, kiedy to nasz język ojczysty zyskał na znaczeniu. Zaczęły powstawać powieście, rozprawy naukowe po polsku. Stworzyło to również pole do powstawania tłumaczeń z innych języków. Utwory zagranicznych literatów stały się dostępne dla każdego, a nie tylko dla osoby, która biegle włada mową artysty pochodzącego z innego kraju. Tłumaczenia umożliwiły czytanie i rozumienie tekstów bez nauki języka obcego. Istnieje również sprawa dokumentacji medycznej czy też prawnej, która bardzo może przydać się w sprawach załatwianych z dala od ojczystego kraju. Pomimo tego, iż człowiek ma możliwość rozumienia i mówienia w obcym języku, nie ma jednak tak dużego zasobu słów, by sam dokonać tłumaczenia jakiś akt. Obecnie jest wiele kierunków studiów, które szkolą późniejszych tłumaczy. Zwykłym osobom bez perfekcyjnej znajomość języka obcego, możliwość korzystania z profesjonalnego tłumaczenia, umożliwia wyjazdy z kraju z dobrze przygotowaną dokumentacją. Jest coraz więcej osób zajmujących się zawodowym tłumaczeniem tekstów.

read more