Tłumaczenia techniczne – na czym one polegają?

Tłumaczenie techniczne różni się od standardowego trudnością, gdyż tutaj mamy bardzo niedużo wyrazów mowy potocznej, za to bardzo dużo jest określeń technicznych, co ma możliwość sprawiać trudności w tłumaczeniu, gdyż nieraz te wyrazy można przetłumaczyć na kilka różnych sposobów. Dlatego również trzeba się poniekąd wczuć w danego specjalistę, który będzie to czytał i przetłumaczyć najlepiej jak się tylko da. Przeważnie tłumaczenia techniczne dotyczą zagadnień informatycznych, ekonomicznych czy również na przykład prawniczych, gdzie występuje owe niełatwe do tłumaczenia słownictwo. Jeśli mówimy o podejściu do tłumaczeń tego rodzaju tekstów, to przypomina ono raczej chaotyczną krzątaninę, ponieważ nie posiada tutaj tak ułożonego porządku jak przy innym typie tekstów. Często trzeba głęboko wnikać w cały kontekst, ażeby zrozumieć, o jaki konkretnie przekaz chodzi i przetłumaczyć go w odpowiedni sposób. To wszystko natomiast prowadzi do oddania faktycznie dobrego tłumaczenia do rak klienta, który przecież właśnie tego oczekuje i za to płaci

read more

Czy warto jest zostać tłumaczem przysięgłym?

Sie 17, 13 Czy warto jest zostać tłumaczem przysięgłym?

Pozostanie tłumaczem przysięgłym wiąże się za każdym razem z obowiązkiem uzyskania tytułu naukowego związanego z filologią jednego z wybranych języków obcych. Po odbyciu specjalnego kursu, po którego ukończeniu czekać nas będzie egzamin potwierdzający kwalifikacje, zdobędziemy tytuł tłumacza przysięgłego. Dzięki temu będziemy mieli możliwość wykonywania tłumaczeń na zamówienie. Musimy się jednakże liczyć z bezspornymi faktami, które sprawiają iż wcale nie jest to takie proste jakie mogłoby się wydawać. Tłumacz przysięgły musi mieć pieczęć, dzięki której wykonywane przez niego tłumaczenia takich dokumentów jak akty urodzenia i inne, posiadają jakąkolwiek wartość. Aby jednak móc posiadać tego stylu pieczątkę zmuszeni jesteśmy też do zarejestrowania działalności. Niestety wiąże się to z obowiązkiem comiesięcznego opłacania ZUS. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie czy stać nas będzie na opłacenie tego typu zobowiązań, i czy de fakto coś jeszcze nam zostanie? Otóż, koszt przetłumaczenie jednego aktu urodzenia czy innego dokumentu to kwota nie przekraczająca 50zł.

read more

Bardzo przydatne umiejętności

Sie 15, 13 Bardzo przydatne umiejętności

Każdy przedmiot w szkole wiąże się z nauką konkretnych umiejętności, które okazują się być mniej lub bardziej przydatne w dorosłym życiu. Niektórzy uczniowie przykładają większą wagę do tych zajęć, które wydają im się być bardziej przydatne. W rzeczywistości jednak młody człowiek nie zawsze jest w stanie dobrze ocenić, które przedmioty będą niezbędne dla dorosłego życia. Jak się okazuje, szczególnie przydatny jest chociażby język polski. Nie chodzi tutaj wyłącznie o podstawową naukę czytania i pisania, ale także o bardziej złożone kwestie. W gimnazjum oraz liceum uczniowie uczą się między innymi tego, w jaki sposób należy napisać wzorcowe CV. Chyba nikt nie zaprzeczy, że taka umiejętność okaże się szczególnie potrzebna, gdy młody człowiek będzie rozglądał się za konkretną pracą. Niestety, uczniowie często lekceważą sobie tego typu lekcje, ponieważ uważają, że mają jeszcze czas na naukę pisania CV. Często nawet decydują się na ściągnięcie przykładowego CV z Internetu, ograniczając swój wkład do minimum. Tym samym niczego się nie uczą, jednocześnie postępując nieuczciwie. Warto zresztą zaznaczyć, że współcześni nauczyciele zdają sobie z tego sprawę i na ogół sprawdzają w wirtualnej przestrzeni, czy dana praca rzeczywiście jest prawdziwą twórczością danego ucznia. Na lekcjach języka polskiego można także nauczyć się poprawnej interpretacji dzieł literackich, co wbrew pozorom, także jest bardzo przydatne. Takie nieco abstrakcyjne, metaforyczne myślenie poszerza nasze horyzonty i uwrażliwia na sztukę. Warto także wspomnieć o nauce ortografii czy gramatyki, dzięki którym uczeń będzie umiał formułować wypowiedzi bez błędów językowych. Nie da się ukryć, że taka umiejętność również okaże się szczególnie przydatna, choć z pewnością dla wielu uczniów nauka gramatyki jawi się jako wyjątkowo nudna.

read more

Działalność świetlicy – wolontariusze

Sie 15, 13 Działalność świetlicy – wolontariusze

Działalność świetlicy może być wspierana przez wolontariuszy, zwłaszcza w
zakresie rozszerzenia opieki nad dziećmi oraz rozwijania ich prywatnych
zainteresowań i zdolności.
a. Wolontariuszem w świetlicy środowiskowej może być osoba:
pełnoletnia,
niekarana,
posiadająca predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy w świetlicy środowiskowej, najlepiej studenci kierunków pedagogicznych lub psychologii.
b. Kierownik świetlicy posiada obowiązek zawrzeć pisemne porozumienie o zatrudnieniu wolontariusza. Ponadto obowiązkowo musi ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych, a w miarę sposobów od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas wykonywania zadań oraz przed rozpoczęciem pracy poinformować o zadaniach, obowiązkach oraz konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dzieci, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin.
c. Porozumienie, które zawiera kierownik świetlicy z wolontariuszem, określa:
zakres, sposób i czas wykonywania zadań poprzez wolontariusza,
zobowiązanie wolontariusza do funkcjonowania w porozumieniu i za zgodą kierownika świetlicy albo wyznaczonego przez niego wychowawcy,
zobowiązania wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach, dotyczących dzieci znajdujących się w placówce oraz ich rodzin,
postanowienia o możliwości rozwiązania porozumienia.
d. Wolontariusz projektuje zadania odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem kierownika świetlicy lub wyznaczonego przez niego wychowawcy.
e. Na prośbę wolontariusza kierownik świetlicy wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń, odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz danej świetlicy.

read more

Zajęcia pozaszkolne

Sie 14, 13 Zajęcia pozaszkolne

Zajęcia pozaszkolne ( praca pozaszkolna ) – nieobowiązkowa działalność uczniów, wykonywana w czasie wolnym oprócz szkołą i organizowana przez takie pozaszkolne placówki i organizacje, jak pałace młodzieży, lokale mieszkalne kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, organizacje młodzieżowe. Celem pracy pozaszkolnej jest świadome włączenie do realizacji procesu wychowawczego tych czynników wychowania równoległego, które mogą wywrzeć korzystny wpływ na wielostronny rozwój osobowości uczniów

read more