Życie duchowe suwalszczyzny

Lip 16, 13 Życie duchowe suwalszczyzny

W centrum miejscowości znajduje się drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny pochodzący z 1912 roku, który uprzednio był molenną staroobrzędowców. Nieopodal kościoła postawiono pomnik dla uczczenia ofiar obławy augustowskiej, którego twórcą jest Andrzej Strumiłło.1 W centrum znajduje się również Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna , a dodatkowo dwie szkoły: gimnazjum i szkoła podstawowa.
Gimnazjum w Gibach według rankingu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie należy do najlepszych. Uczniowie szkoły w roku 2006 z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego uzyskali wyniki na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju bardzo niski, natomiast z części humanistycznej egzaminu w latach 2003 – 2005 wyniki niżej średnie, zaś w roku 2006 średni. Najgorzej wypadła w statystykach umiejętność czytania
i odbioru napisów kultury2. Według mojej spersonalizowanej obserwacji szkoła ta nie należy
do najbogatszych, co widać w jej wyposażeniu i choćby wyglądzie klas, które wciąż
są ogrzewane piecami kaflowymi. Niewątpliwie jednakże dużą dobrą właściwością tej szkoły są niewielkie jednostki klasowe. Do każdej z klas uczęszcza około dwudziestu uczniów, co pozwala nauczycielom lepiej zapoznać się z każdym z nich.

read more

Akie języki są najpopularniejsze

Lip 12, 13 Akie języki są najpopularniejsze

Na początku drogi każdego tłumacza warto się zapoznać z tym jakie języki są najpopularniejsze. Dlaczego warto? Otóż jako tłumacz powinniśmy starać się poznać przynajmniej jeden język z tych najpopularniejszych oraz jeden z tych mniej znanych. Dlatego też warto poznać jakie języki są popularne a jakie mniej. Do najpopularniejszych języków z pewnością należy angielski i to raczej nikogo nie zaskakuje ponieważ jest to język za pomocą którego jesteśmy w stanie porozumieć się w każdym miejscu na ziemi. A więc jak można się spodziewać zleceń związanych z tym językiem jest najwięcej ale są one najgorzej płatne właśnie ze względu na popularność tego języka. Kolejnym językiem jest język niemiecki który także jest bardzo popularny jednak głównie w Europie. Zleceń w tym języku nie ma już za wielu i są one raczej średnio płatne. Kolejnymi językiem jest Hiszpański który jest bardzo popularny jednak nie ma w nim bardzo dużej liczby zleceń co prawdopodobnie za niedługi czas się zmieni. W Europie można wspomnieć jeszcze o włoskim czy francuskim które są bardzo popularne.

read more

Metoda reagowania całym ciałem

Lip 10, 13 Metoda reagowania całym ciałem

Metoda reagowania całym ciałem ( TPR ) powstała w latach 70tych w USA. Jej twórcą był James Asher, który założył, że najlepszy sposób zapamiętywania to milczące przysłuchiwanie się i ruch fizyczny. Mówiąc prościej, uczący się reagują na polecenia w języku obcym demonstrowane przez nauczyciela po to, by wszystko odbywało się za poradą jak najmniejszej ilości wypowiadanych słów, a uczący kojarzyli słowo z ruchem, reagując pełnym ciałem. Chodziło bowiem o zaktywizowanie całego mózgu: lewej półkuli, odpowiedzialnej za język i prawej, odpowiedzialnej za ruch fizyczny. Asher oparł się na modelu interakcji: matka-dziecko, gdzie poznawanie języka ojczystego oznacza rozumienie i wykonywanie szeregu poleceń zanim dziecko zacznie mówić. Mówimy tu o okresie inkubacji: uczący się zaczyna mówić, kiedy jest na to gotowy/tak jak dziecko/.
Metoda ta chętnie stosowana aktualnie szczególnie w nauczania poleceń, trybu rozkazującego/gramatyki i słownictwa w tym zakresie/, znajduje swoje miejsce w nauczaniu na niższych poziomach języka, ale także w nauczaniu najmłodszych, dzieci, które posiadają olbrzymią potrzebę, ruchliwości; ich motoryczność pozwala na nieuświadomione uczenie się wielu poleceń nauczyciela. TPR sprzyja uczeniu się/ nauczaniu bezstresowemu, umożliwia na relaks w czasie lekcji, pokonuje zahamowania i strach przed mówieniem, a także na 100% uatrakcyjnia proces nauczania.

read more

Unia w Horodle

Lip 09, 13 Unia w Horodle

1413 unia w Horodle
rozpoczęto zrównanie w prawach szlachty ruskie wyznania katolickiego ze szlachtą polską; była to otwarta dyskryminacja szlachty prawosławnej;
w Polsce i na Litwie zauważalne są olbrzymie różnice w układzie społecznym: w Polsce panuje duże rozwarstwienie- bogata magnateria, która swój sukces opiera na ubogich chłopach; na wschodzie jednak nie posiada ograniczeń ani kast społecznych dla ludności co kłóci się z nowymi prawami narzuconymi przez unię horodelską; żeby ustabilizować sytuację podzielono społeczeństwo pod kątem religijnym;

read more

Pułkownik Djumyr

Pułkownik zwraca uwagę na fakt, że pośród konfederatów brakowało wodza – szlachta równa w prawach wobec siebie nie umiała i nie chciała podporządkować się dowódcy. Do tego słabo uzbrojona, na chudych szkapach, bez uzbrojenia nie była w stanie przeciwstawić się nie tylko wojsku rosyjskiemu, ale dosłownie kozakom. Konfederaci grabili własnych rodaków, znęcali się nad chłopami wcielonymi do wojska.
W podobnym tonie Дюмурье wyróżnia dowódców konfederacji, m.in. Paca. Radziwiłła nazywa zwierzęciem. Jednak w ogólnej ocenie nacji – nie wypadamy tak nienajlepiej – dzielni, wielkoduszni, uprzejmi, towarzyscy, miłujący wolność – chętnie poświęcamy tej namiętności żywot i majątek, natomiast sytuacja socjalna Polaków i polska konstytucja przeciwstawiają się tym wartościom. Polska konstytucja uchwalona jest bowiem poprzez i dla arystokracji, brak społeczenstwa któremu mogłaby służyć. Nie można bowiem społeczeństwem nazwać tych 8-10 milionów niewolników, których kupują, sprzedają, wymieniają niczym zwierzęta domowe. Polskie społeczeństwo jest kalekie – składa się z głów i żołądków, bez rąk i nóg. I na koniec – uwaga, która spodobałaby się feministkom – wszelkie zdolności umysłowe, talenty, energia w Polsce zmieniły posiadacza – z facetów przeszly na kobiety, to one sprawują władzę a mężczyźni zajmują się życiem zmysłowym.

read more