Psychohigienika

Lip 28, 13 Psychohigienika

Czas wolny może być ujmowany także jako forma profilaktyki uzależnień czy dbałości o higienę psychofizyczną młodzieży.
Psychohigieniczne ujęcie czasu wolnego zakłada rozładowywanie i usuwanie psychicznego zmęczenia, napięć i stresów. Jeśli tak, to należałoby go rozumieć jako proces niezbędny dla odnowy sił psychofizycznych ucznia. Wiąże się to z przykrymi przeżyciami w szkole, pracy czy rodzinie. Problem redukcji stresu poprzez właściwie zorganizowany wypoczynek, w dzisiejszych czasach nabiera szczególnego znaczenia. Zdaniem badaczy tematu, właściwe formy wypoczynku zapobiegają powstawaniu wielu zaburzeń zdrowia psychicznego. Dzięki nim wyrabia się poczucie dystansu wobec problemów życia codziennego. To z kolei daje szansę efektywniejszego i twórczego podejścia do dalszej pracy, edukacji czy innych obowiązków.

read more

Literackie dzieła

Lip 28, 13 Literackie dzieła

Pomimo teorii, że dzieło sztuki musi być analizowano jako odrębność, nie jest to do końca możliwe w szkole. Wynika to z tego, że to dzieło po prostu nie będzie zrozumiano, a z tego wynika, że będzie nieciekawe dla uczniów. Dlatego uczniowie powinni posiadać podstawową wiedzę na zagadnienie autora, rodzajów i gatunków literackich, kontekst historyczny, a w nauczaniu literatury obcej także bardzo ważny jest kontekst kulturalny.
Na przykład bez kontekstu historycznego i kulturowego uczniowie klas mołdawskich przenigdy nie rozszyfrują nie jedynie taki niełatwy utwór jak „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, niemniej jednak i będą całkowicie niezrozumiane dla nich np „Dziady” Adama Mickiewicza i ogólnie nieomalże cała literatura epoki Romantyzmu.
Jak i każdy przedmiot szkolny nauczanie literatury musi wiązać się z aspektem wychowawczym. Za podstawowy cel literatury uważa się harmoniczny wszechstronny rozwój osobowości. Innymi słowy literatura ma za zadanie:
-kształcenia, a w wyniku i użycie poprawnego języka mówionego i pisanego.
– poszerzenie edukacji kulturowej, rozumianej szeroko (historii, tradycji, folkloru, obyczajów, cechy mentalności narodu).

read more

Metody alternatywne

Lip 26, 13 Metody alternatywne

Metody niekonwencjonalne/alternatywne. Z pewnością ciekawsze są metody niekonwencjonalne, natomiast czy są bardziej skuteczne w dobie współczesnej glottodydaktyki?
Niewątpliwie wielkim atutem metod alternatywnych, które rozwijają się od lat 60tych XX wieku, to ogólnie znany humanizm w nauczaniu, który stawia osobę uczącego się w centrum zainteresowania. To już nie nauczyciel, ale jego uczeń będzie w każdej sytuacji ważniejszy w procesie nauczania i wokół jego potrzeb, stylu uczenia się, rodzaju inteligencji /8 inteligencji: matematyczno-logiczna, językowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna/refleksyjna, ruchowa/kinestetyczna/ , preferowanych strategii uczenia się, jego poczucia bezpieczeństwa, motywacji i  emocji będzie rozwijał się proces dydaktyczny.

read more

Rozwój umiejętności

Lip 25, 13 Rozwój umiejętności

Nauka i w przyszłości umiejętność władania językiem obcym zdaje się być bardziej formą radości i rozrywki niż pracy. Wielu ludzi jednak łączy swoją pasję z pracą zarobkową i umiejętność płynnej mowy i rozumienia w języku obcym wykorzystuje w trakcie pracy tłumacza. Być może dziedzina ta wciąż pozostaje niedoceniona, jednakże pamiętajmy o tym, jak bardzo istotną rolę spełniają tłumacze w naszym zwykłym życiu. Nie zapominajmy, że wiadomości wieczorne, które docierają do nas z całego świata w większości wypadków pozostałyby niezrozumiałe, gdyby nie praca tłumaczy. Bardzo istotną rolę odgrywają oni również w tłumaczeniu książek, czasopism, artykułów i tym podobnych. Najważniejsze jest nie dosłowne, niemniej jednak umiejętne i sensowne tłumaczenie w taki sposób, żeby czytelnik zrozumiał istotę przekazywanego komunikatu. Zawód tłumacza wydaje się być ostatnimi czasy w cenie musimy natomiast pamiętać, że najlepsze miejsca zarezerwowane będą wyłącznie dla tych, którzy sprawdzą się najlepiej. Warto zatem zainwestować w naukę języka i rozwój, być może w przyszłości zwróci nam się to z nawiązką.

read more

Wybierz stowarzyszenie, pomóż innym

Lip 21, 13 Wybierz stowarzyszenie, pomóż innym

Ja już sprawę ze swoim rozliczeniem podatkowym, mam załatwioną, choć oczywiście, wiem, że wiele osób, uznało by za absurdalne, i bezsensowne, skorzystanie z usług podmiotu, który za mnie wykonał większość roboty. Jednak wypełniam tak tanio pity 2012, nie pierwszy rok z rzędu, zatem wydaje mi się, że jest to dobra opcja, no jeszcze wskazuje jedynie stowarzyszenia, którym chce pomóc. Tych jest tak wiele, że czasem się zastanawiam, czy nie poinformować innych, i nie naciskać ich, by poznali stowarzyszenia w Polsce, którym bezinteresownie i zupełnie za darmo, przy wypełnianiu deklaracji mogą pomóc. Mam jednak dziwne wrażenie, że wiele osób, odrzuci taką opcję, wręcz jej nie akceptując, wcale mnie to jednak nie zaskakuje. Wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo często leniwi, a przy tym, inwencja w takim kierunku, wiąże się przecież z potrzebą wypełnienia dodatkowych pól, w deklaracji, co dla niektórych, stanowi już zbyt duże wyzwanie. Oczywiście, to tylko moje spostrzeżenia, każdy przecież może posiadać inne, ja wyrażam jedynie swoją opinię na ten temat.

read more