Marketing-mix

Cze 19, 13 Marketing-mix

Czym jest marketing-mix? Dla jednych to nieco tajemniczy zwrot, dla innych nazwa niezwykłej kompozycji. Są w niej umiejętnie połączone najważniejsze instrumenty marketingowe, dzięki którym można skuteczniej działać na rynku. Jakie to instrumenty? Pierwszym jest sam produkt, drugim – jego cena. Trzeci ważny instrument to kanały dystrybucji, czyli wszelkie sposoby rozpowszechniania i udostępniania klientom danego produktu. Ostatnim, czwartym elementem, jest promocja. Te cztery instrumenty to podstawa, choć marketing-mix w swej najnowszej odsłonie uwzględnia jeszcze trzy inne elementy. To pracownicy, bez których przedsiębiorstwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować, to wyposażenie firmy oraz przyjęte w danym przedsiębiorstwie procedury, określające sposoby postępowania. Wszystkie te instrumenty muszą się łączyć w spójną całość. Marketing w tej formie wymaga dokładnych analiz i projektów, dzięki którym wszystkie te instrumenty mogą być z powodzeniem stosowane w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa.

read more

Bardzo trudny język

Cze 18, 13 Bardzo trudny język

Na całym świecie istnieje  na pewno kilka tysięcy różnego rodzaju języków, które jedni się uczą i przyswajają bardzo szybko innym natomiast zajmuje to o wiele więcej czasu. Niejednokrotnie jest tak, że znamy jeden język i jest to związane z miejscem naszego urodzenia i zamieszkania. W przyszłości w szkole uczymy się języków potrzebnych w świecie na przykład angielskiego, który notabene jest dosyć prostym jerzykiem jednym z łatwiejszych. Można powiedzieć, że nasz ojczysty język polski jest bardzo trudy w uczeniu i jest jednym z trudniejszych języków do opanowania na całym świecie. Jest to oczywiście spowodowane przez kilka ważnych czynników. Najważniejszy z nich to przypadki, których w języku polskim jest aż siedem i każdy z nich odmienia nasze rzeczowniki w inny sposób. Dla nas jest to dość oczywiste i łatwe, bo uczymy się tego od najmniejszych lat, ale nauczyć anglika czemu mówi się: „jem tą łyżką”, a nie na przykład „jem tą łyżka” może być bardzo trudne a niekiedy wręcz niemożliwe. W języku angielskim nie ma odmiany rzeczowników, tam wszystko ma tylko liczbę mnogą i pojedynczą przez co jest o wiele łatwiej nauczyć się podstaw takiego języka. Natomiast u nas jest o wiele trudniej i prawie każde słowo da się odmienić na wiele sposobów. W dodatku w języku polskim bardzo łatwo o słowotwórstwo i możemy w prosty sposób wymyślić jakieś nowe słowa z tych już istniejących i będą one brzmieć bardzo dobrze. Ogólnie mamy do czynienia z bardzo rozwiniętym i trudnym alfabetem z wieloma polskimi literami takimi jak: ą, ę ź, ń, ź czy ć przez co często obcokrajowiec nawet nie wie co to jest, a co dopiero jak miał by to wymówić. To samo tyczy się wymowy, która u nas jest bardzo trudna i zawiła. Często zdarzają się słowa, które nam Polakom sprawiaj problemy, a co dopiero ma powiedzieć osoba, która języka polskiego zaczęła dopiero co się uczyć.

read more

Rozbiory Polski

Każdorazowo, przy temacie rozbiorów Polski, pojawia się pytanie, dlaczego „znamienite” polskie powstania nie odpowiadają datom równie znamienitych rozbiorów Polski?

Logiczne wydaje się, że od razu po dokonaniu się rozbioru Polski, patriotycznie nastawieni obywatele powinni wywołać zryw, którego celem miałoby być przywrócenie suwerenności ojczyźnie i uwolnienie od zaborców.
Polacy znani są na świecie ze własnego radykalnego patriotyzmu i umiłowania wolności. Dlaczego więc polska ziemia nigdy nie płonęła pod nogami zaborców i ciemiężycieli? Jeśli się z dokładnością przyjrzeć kwestii polskich powstań, dochodzimy do paradoksalnego wniosku, że rozbiory RP nie były w żaden metodę związane z powstaniami narodowymi.

read more

Standarowy język polski

Cze 17, 13 Standarowy język polski

Wszyscy Ci, którzy mieszkają w Polsce posługują się jednym standardowym językiem polskim. Niezależnie od tego czy pojedziemy do Zakopanego, Krakowa czy Warszawy możemy się porozumieć. Wiemy jakich zwrotów musimy się uczyć, w jaki sposób trzeba się komunikować by nasz odbiorca zrozumiał treści jakie pragniemy mu przekazać. Coraz częściej też zamiast terminu język literacki korzysta się z terminu język ogólny. Tak naprawdę język literacki dla tych, którzy dopiero uczą się w szkole podstawowej, gimnazjum czy liceum jest językiem bardzo trudnym. Język literacki wypierany jest przez język ogólny. Język standardowy, który każdy jest w stanie rozumieć a co ważniejsze, którym każdy potrafi się porozumiewać. Taka jednolitość narodowa i językowa była nie do pomyślenia przed drugą wojną światową. Językiem literackim czy raczej ogólnym posługiwała się wyłącznie najlepiej wykształcona część naszego społeczeństwa. Mowa była uzależniona od miejsca zamieszkania i gwary jaką się posługiwano. Zupełnie inaczej mówili też żydzi, Ukraińcy czy Białorusini zamieszkujący tereny byłej Rzeczpospolitej. Kaszubi, Mazurzy czy górale właściwie nie potrafili mówić po polsku. Przez całe życie mówili gwarą. Nie inaczej jest na śląsku. Dzisiaj niestety, głównie starsze pokolenie mówi przepiękną gwarą śląską. Dzieci i osoby dorosłe zostały w szkołach powszechnych nauczone języka polskiego. Wiele w tym jak wygląda dzisiaj język polski zmieniał oczywiście druga wojna światowa i okres komunizmu. Literackim językiem polski przestali posługiwać się wyłącznie elity. Coraz większa rola chłopów i robotników w życiu społecznym sprawiła, że język polski stał się powszechny. Nie można też nie docenić powszechnej zdobyczy PRL-u czyli powszechnej edukacji szkolnej. To właśnie dzięki niej mówimy dziś tak jak mówimy, a nie inaczej.

read more

Krasnow a powstanie

Cze 15, 13 Krasnow a powstanie

Autorzy przytaczają ów list, z którego wynika, że początek polskiego powstania rozpoczął się rzezią Rosjan. nadawca listu skrupulatnie opisuje, jak wojska rosyjskie stacjonujące w Krakowie i w Warszawie zostały nawet wyrżnięte przez siły powstańcze, liczący 7 tysięcy żołnierzy oddział niejakiego Igelsztroma został „odchudzony” do liczby niecałe 3 tysiące. W rezultacie tej „rzezi” caryca Katarzyna skierowała do na tereny Polski dodatkowe siły pod dowództwem kniazia Repina, a nieudolnych dowódców posłała pod sąd wojskowy.
Następnie autorzy przytaczają opinię Krasnowa – znawcę historii kozaczyzny, który twierdził, że w czasie ostatnich lat rządów carycy Katarzyny, terytorium polskie znajdowało się pod okupacją wojsk rosyjskich, co bardzo nie podobało się Polakom. Co prawda chłopom pod rządami rosyjskimi żyło się o wiele lepiej, ale reszta społeczeństwa wyłącznie szukała okazji, by wywołać powstanie. Sposobność pojawiła się wraz z przyjazdem Tadeusza Kościuszki, który wsławił się w Ameryce udziałem w wojnie o niepodległość Stanów. To on w porozumieniu z polskimi możnowładcami zdecydował, żeby podnieść polski naród z upadku i wytrzebić wojsko rosyjskie z polskiej ziemi. W tym miejscu autorzy przytaczają fragment książki Krasnowa „Obraz dawnego Cichego Donu” wydanej w 1909 roku, w którym wspomina o początkach polskiego powstania – 4 kwietnia 1794 roku, w noc Zmartwychwastnia Pńaskiego, Polacy podstępnie napadli na stacjonujące w Warszawie wojska rosyjskie, na nieuzbrojonych ludzi, rodziny z dziećmi –wiekszośc z nich znajdowała się wtedy w kościołach. Polacy wyrżnęli wszystkich kosami i nożami, bez wyjątku, nie tylko w Warszawie, ale i w innych aglomeracjach Polski. W celu podwyższenia aktywności „zabojców” – jak się okresla powstańców w tekście, polscy magnaci rozdali mieszkańcom Warszawy duże sumy pieniędzy, zachęcając do walki. Tak pozyskani najemnicy (głównie kobiety i dzieci) rozprawiali się z żołnierzami rosyjskimi, niemniej jednak i z ich rodzinami za radą kamieni, pałek, w ogromnej liczbie przypadków własnych nóg, a że – jak zauważa autor – nie byli profesjonalnymi zabójcami, śmierć Rosjan odbywała się w męczarniach.

read more