Metoda Counselling Language Learning

Cze 30, 13 Metoda Counselling Language Learning

Metoda Counselling Language Learning( CLL )  znana również jako Community Language Learning, powstała w USA w latach 70tych ubiegłego stulecia. Metoda ta wywodzi się z doświadczeń działań terapeutycznych, gdzie interakcje językowe, posługiwanie się językiem  ma miejsce w grupach, między członkami grupy, a uczący się naprawdę czują potrzebę porozumiewania się między sobą. W grupie odzywają się więc tylko ci, którzy posiadają na to ochotę. Nauczyciel jest obserwatorem, stoi zewnątrz i objaśnia z języka rodzimego na obcy, następnie nagrywa wersję obcojęzyczną na taśmę i uczący się ją powtarzają.
Aczkolwiek proces ten ma możliwość wydawać się śmieszny i niewiele efektywny, metoda CLL ma własne uznanie w dzisiejszej glottodydaktyce. Uczymy przecież w grupach, kreujemy grupowe zadania, uczący się pracują w grupach i osiągają cele językowe w tychże grupach. Nauczyciel dzisiaj, tak jak w metodzie CLL, to doradca, wspierający uczącego się w procesie uczenia się, stwarzający odpowiednie okoliczności umożliwiające skuteczne nauczanie. Odpowiedzialność w tym procesie spoczywa na uczącym się głównie, tak zatem rośnie jego autonomia i motywacja. Potrzeby uczącego się są najważniejsze. Relacja nauczyciel-uczeń opiera się na empatii i partnerstwie.
 

read more

Praca czeka na każdego studenta

Cze 30, 13 Praca czeka na każdego studenta

Choć na rynku panuje spore bezrobocie, którego widmo grozi rzeszy polskich studentów, jednej pracy mogą być pewni. Nie uciekną od niej, jeżeli zależy im na stopniu naukowym, ponieważ jej przygotowania i obronienie to warunki niezbędne do otrzymania tytułu naukowego.  Im wyższy stopień studiów, tym bardziej pogłębiającej dane zagadnienie rozprawy się oczekuje. Takie prace pisze się również na zakończenie studiów podyplomowych. Praca dyplomowa powinna być dobra. To żadne odkrycie, ale już czynniki wpływające na jej poziom bywają nieznane i spowite mgłą licznych wątpliwości. Na początku kilka słów pociechy dla wszystkich debiutujących pisarzy. Zwłaszcza studenci na pierwszym stopniu studiów bywają mocno przerażeni tym wyzwaniem. Przez pierwsze dwa lata nauki niespecjalnie zaprzątają sobie tym głowę, co najwyżej wzdrygną się na widok starszych kolegów stojących w kolejce do ksero z kilkudziesięciostronicowymi kopiami. Jednak gdy nadchodzi trzeci rok, czasami nawet trochę wcześniej, trzeba samemu stanąć twarzą w twarz z tym potworem zwanym pracą dyplomową. Jednak jak to w życiu bywa, strach również i w tym wypadku ma na ogół wielkie oczy. I nic poza tym. Najważniejsze to zacząć w miarę wcześnie zbierać materiały. Wielu studentów odkłada ten moment właśnie z powodu obaw, że sobie nie poradzą. W ten sposób tylko potęguje się stres. Najgorzej jest zacząć. Gdy zrobi się już pierwszy krok, z reguły w ślad za nim idą następne. Kolejne problemy czy wątpliwości można konsultować na bieżąco z promotorem i w ten sposób widzi się swoje postępy. Warto się zatem przyłożyć, a być może uda się wcześniej skończyć i skorzystać z możliwości obrony na długo przed rozpoczęciem wakacji. Dzięki temu będzie można szybciej zacząć szukanie stażu lub pracy, zanim uaktywni się konkurencja w postaci innych absolwentów.

read more

Rzeź Pragi

Cze 29, 13 Rzeź Pragi

Polscy historycy utrzymują, że śmierć cywilnej ludności warszawskiej Pragi miała miejsce 4 listopada 1794 roku, kiedy to rosyjskie wojska pod dowództwem Suworowa przełamały linie obrony powstańców. W ich ocenie zginęło wtedy 20 tys. ludzi. Jednakże wszelkie nasze – tzn. Rakitiańskiego i Bułharina – wysiłki, by znaleźć dokumenty potwierdzające masowe przestępstwa rosyjskich żołnierzy wobec ludności cywilnej, spełzły na niczym. Rzeczywiście, intensywny ostrzał artyleryjski sprawił, że ulice spłynęły krwią, co przyznają obydwie strony – polska i rosyjska.
Francuski emigrant, który w tym okresie czasu przebywał w Warszawie, w osobistych wspomnieniach mówi o tym, że praktycznie na każdej ulicy można było ujrzeć umierających żołnierzy, cywilów, Żydów, księży, kobiet i dzieci. Jednak jak podkreślają autorzy nie ma żadnych dokumentów wskazujących na to, że do ich śmierci przyczyniło się bestialskie zachowanie rosyjskich żołnierzy. Brak jest także dokumentów potwierdzających, jakoby rosyjscy żołnierze i służący w ich pułkach Kozacy dopuszczali się gwałtów na polskich zakonnicach czy zabijali niewinne dzieci – o czym informują polscy historycy.

read more

Samorząd wychowanków

Dzieci przebywające w placówce mogą zbudować samorząd; jego organizację określa regulamin ustalony wspólnie przez wychowawców i wychowanków i zatwierdzony poprzez kierownika świetlicy.
Samorząd wybiera opiekuna spośród wychowawców świetlicy. Opiekun samorządu wybierany jest przez dzieci i młodzież spośród wychowawców świetlicy.
Samorząd może przedstawiać kierownikowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach
dotyczących działania placówki.

read more

Podejście komunikacyjne

W podejściu komunikacyjnym ważne są relacje języka i kultury. Przy czym kultura jest rozumiana w sposób szeroki. Pod koniec poprzedniego wieku i na początku tego stulecia łączenie elementów kultury i języka było dominującym tematem w badaniach glottodydaktyki. Jednym z badaczy tej problematyki jest Anna Burzyńska z Uniwersytetu Wrocławskiego, która w swojej książce pisze
o tym, że nie da się nauczyć języka nie sięgając po elementy kultury. Według niej każde społeczeństwo ma swój własny zbiór elementów kultury narodowej. Może to być religia, język, określone wzorce zachowania, wspólne symbole, takie jak ojczyzna, ziemia.

read more