Zawyżony rachunek za prąd. I co dalej?

Kwi 26, 13 Zawyżony rachunek za prąd. I co dalej?

ostałeś w szczególności wysoki rachunek za energię elektryczną? Masz pewność, że jest on nieuzasadniony? Nie wiesz, co masz zrobić? Oto jak należy postępować.

Na początku należy złożyć pisemną reklamację u dostawcy prądu. Należy w niej zakwestionować wysokość faktury. Można również zażądać laboratoryjnego badania licznika. Jeśli okaże się, że urządzenie było sprawne, w przyszłości powinno się pokryć koszty badania, czyli mniej więcej 140 złotych. Gdy jednak zostanie stwierdzone, że licznik działa nieprawidłowo, za ekspertyzę zapłaci biznes energetyczne.

Badanie powinno być przeprowadzone nie w przyszłości niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Jeśli nie zgadzamy się z jego wynikiem, można na swój koszt, w ciągu następnych 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania, zlecić dodatkowe.

Niestety żadne postępowanie reklamacyjne nie zwalnia od zapłacenia otrzymanego rachunku za prąd. By zminimalizować wystąpienie błędu, można poświęcając własny czas zgłaszać stan licznika. Drugim sposobem jest zgłoszenie, ażeby kontroler przychodził sprawdzać licznik co miesiąc.

read more

Tłumacz przysięgły – jak nie dać się nabrać?

Kwi 25, 13 Tłumacz przysięgły – jak  nie dać się nabrać?

Wielu osób pracujących albo na stałe zamieszkujących oprócz granicami polski spotkało się z koniecznością przetłumaczenia różnego rodzaju dokumentów do celów urzędowych. Jest to bardzo ważne, w takich sytuacjach jak zmiana polskiej szkoły na zagraniczną , a ponadto odwrotnie. Pomoc tłumacza przysięgłego jest również niezbędna w momencie gdy potrzebujemy świadectwa pracy i innych dokumentów. Pomimo iż możemy znać bardzo dobrze język z którego planujemy tłumaczyć, okazuje się iż dokument , a ponadto jego tłumaczenie musi zostać potwierdzony przez tłumacza przysięgłego. Wybierając się do kancelarii tłumacza przysięgłego, powinniśmy pamiętać że prawie każdy dokument przetłumaczony musi zostać zatwierdzony specjalną pieczęcią. W innym przypadku, dokument ten w świetle prawa jest po prostu bezwartościowy. Jeśli mamy niezbite obawy, warto popytać znajomych o opinie na zagadnienie danego tłumacza. Być ma możliwość któryś z naszych znajomych lub członków rodziny, korzystał z jego usług i może wypowiedzieć się na zagadnienie ich jakości. Dzięki temu możemy uniknąć straty pieniędzy.

read more

Ankieta

Kwi 24, 13 Ankieta

Ankieta skierowana do uczniów składała się z trzynastu pytań, z których pytanie pierwsze dotyczyło takich danych jak: płeć, miejsce urodzenia, pochodzenie rodziny i oceny ucznia z języka polskiego zarówno tej wystawionej na półrocze, jak również tej z zeszłego roku. Pytania drugie i jedenaste odnosiły się do „małej ojczyzny”, miały na celu zbadać,
co młodzież rozumie pod tym pojęciem i jakie jest jej przywiązanie do swojego regionu. Natomiast pytania: trzecie, czwarte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dwunaste, głównie sprawdzały wiedzę uczniów na temat regionu, jego historii, kultury, atrakcji, języka, legend i ludzi z nim związanych. Zadając uczniom pytanie piąte, chciałam
zaś dowiedzieć się, skąd lub od kogo w większości przypadków czerpią oni swoją wiedzę o regionie i jaką rolę w przekazywaniu owej edukacji pełni szkoła. Pytanie szóste miało jednakże na celu sprawdzić, czy gimnazjaliści nadal mogą spotkać się z żywą gwarą, a w zestawieniu
z pytaniem siódmym, w którym prosiłam, aby badani wyjaśnili specyficzne dla regionu wyrazy, chciałam zbadać ich świadomość językową. Obecnie zdaje mi się, że powinnam była zadać jeszcze jedno dodatkowe pytanie badające, czy używają oni tych słów na co dzień.
W ten metodę miałabym więcej informacji i moja wiedza na zagadnienie świadomości językowej uczniów byłaby pełniejsza. Pytania dziesiąte i trzynaste dotyczyły już bezpośrednio lekcji języka polskiego. Dzięki udzielonym odpowiedziom na pierwsze z nich pragnęłam się dowiedzieć, czy ogólnie rzecz ujmując w szkole na języku polskim odbywają się lekcje o tematyce regionalnej i czy uczniowie pamiętają takie lekcje, oraz jak wiele z nich wynoszą. Chciałam też zorientować się, które z takich lekcji młodzież wspomina najlepiej. Natomiast dzięki odpowiedziom na pytanie trzynaste miałam nadzieję uzyskać nowe, świeższe pomysły na realizację ścieżki regionalnej na języku polskim.

read more

Tworzenie nowych wyrazów

Kwi 18, 13 Tworzenie nowych wyrazów

W dzisiejszych czasach świat cały czas idzie d przodu. Wynajdujemy coraz to nowsze technologie, znamy coraz więcej języków, uczymy się coraz więcej różnego rodzaju ważnych i mniej ważnych rzeczy. W tych czasach coraz częściej używamy również do komunikacji różnego rodzaju komunikatory czy to gadu-gadu, czy to portale społecznościowe. Wtedy gdy piszemy ze znajomymi używamy niejednokrotnie jakiś skrótów wyrazowych, bądź sami nawet nieświadomie tworzymy nowe wyrazy poprzez zmienianie lub zmniejszanie ich liczby liter. Jest to sprawa naturalna, dzieje się tak po prostu przez coraz to kolejne uproszczenia i chęć komunikowani się jak najszybciej. Każdy używa już nie tylko słów ale także emotikonów czyli minek wyrażających różne uczucia, towarzyszące danej chwili. Taki rodzaj słowotwórstwa dzieje się w większym stopniu nieświadomie. Można również tworzyć nowe słowa z biegiem ewolucji języka, poprzez mowę i wyrażanie własnych emocji czy potrzeb. Po prostu w danym języku brakuje jakiegoś słowa wyrażającego jakaś konkretną wartość i wtedy tworzymy nowe słowo, zmieniając poprzednie lub dodając do niego jakiś nowy człon, aby brzmiało to odpowiedni i z elegancją. Ze słowotwórstwem możemy się spotkać bardzo często w języku polskim. Jest to bardzo elastyczny jeżyk w którym łatwo można stworzyć nowe wyrazy już z tych powstałych i będą one bardzo dobrze i poprawnie brzmieć. Możemy się wtedy dziwić, że zostały one dopiero co stworzone, ponieważ brzmią jak by były już dawno w naszym języku, a co jeszcze ważniejsze rozumiemy ich znaczenie od razy bez najmniejszego problemu. W innych nacjach i narodach, takie tworzenie wyrazów poprzez słowotwórstwo może być bardzo ciężkie lub wręcz nieosiągalne, a wszystko przez inną strukturę wyrazowo zdaniową jak jest bardzo różna w danym języku i może nie być podatna na zmiany słowotwórcze.

read more

Jak zostać tłumaczem?

Kwi 15, 13 Jak zostać tłumaczem?

W obecnych czasach, gdy coraz nie najłatwiej jest o dobrą pracę za uczciwe pieniądze, wiele osób stara się o założenie prywatnej działalności. Nie jest to jednak takie proste, po pierwsze należy mieć pewną ilość odłożonych pieniędzy które pozwolą nam na otwarcie swojego miejsca pracy. Najlepiej w tym przypadku sprawdzają ją się biznesy, których otwarcie nie wymaga posiadania dużego lokalu, a także wielu sprzętów. Jednym z pomysłów tego rodzaju może być biuro tłumaczeń. Aby móc je otworzyć oczywiście powinniśmy posiadać stosowane wykształcenie do tego celu. Tutaj nie wystarczy natomiast fakt, posiadanie wyłącznie stopnia magistra filologii angielskiej czy niemieckiej. Powinniśmy przede wszystkim postarać się o dostanie uprawnień tłumacza przysięgłego, dzięki czemu będziemy mogli dokonywać również tłumaczeń dokumentów, aktów urodzenia i umów.

read more